Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen

0

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek Wonen heeft twee nieuwe leden benoemd. Mevrouw drs. A.D. (Antoinette) Kemper is op 10 juli 2018 in functie getreden als lid met het profiel vastgoed-bedrijfsleven. Het andere nieuwe RvC-lid is mevrouw drs. Y. (Yolan) Koster-Dreese. Mevrouw Koster is per 30 september 2018 benoemd als lid met het profiel volkshuisvesting-sociaal domein, dit op voordracht van de huurders.

Mevrouw Kemper (1976) volgt mevrouw I.K.L. (Ingeborg) de Jong op die wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn op 23 juni 2018 is afgetreden. Mevrouw Kemper is mede-oprichter en directeur van RebelGroup, een financieel strategisch adviesbureau uit Rotterdam. Mevrouw Kemper beschikt over veel ervaring en expertise in het adviseren over vastgoedstrategie, de financiering en verduurzaming van vastgoed en ouderenhuisvesting.

Mevrouw Koster (1952) treedt in de functie van mevrouw G. (Gabriëlle) van Asseldonk die eveneens wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn aftredend is. Mevrouw Koster is sinds 31 mei wethouder van de gemeente Bergen (NH). Mevrouw Koster is een ervaren bestuurder en toezichthouder bij gemeenten, zorgorganisaties en sociale- en maatschappelijke instellingen.

Met deze benoemingen bestaat de Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen per 30 september
2018 uit zes toezichthouders. De andere vier leden zijn:
– Dhr. dr. P.C. (Dik) Hermans, voorzitter, profiel zorg
– De heer W. (Wim) van der Hoeven, profiel lokale gemeenschap, benoemd op voordracht van de huurders
– De heer drs. L.W.M.M. Beljaars (Onno), profiel financieel-economisch
– De heer drs. G. (Glenn) Eduard, benoemd in vervolg op fusieafspraken Mozaïek Wonen en De Woonmaat per 1 juli 2017. Hij heeft een commerciële achtergrond in projectontwikkeling en vastgoedexploitatie.

De Raad van Commissarissen van Mozaïek Wonen bestaat om erop toe te zien dat Mozaïek Wonen goede en betaalbare huisvesting biedt aan mensen – van jong tot zeer oud – met een smalle beurs en aan mensen die voor hun huisvesting bijzondere aandacht en zorg nodig hebben.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/5507799737451b56/original/20180717-Persbericht-MozaïekWonen-Gouda-twee-nieuwe-leden-RvC.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?