Hans Koning volgt Gerard Erents op als nieuwe voorzitter RvC bij Kennemer Wonen

0

Hans Koning nieuwe voorzitter RvC Kennemer Wonen: ‘We zijn er niet alleen om handtekeningen te zetten’

Op 1 juli heeft voorzitter Gerard Erents na bijna 8 jaar afscheid genomen van de Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen. Zijn plek is overgenomen door voormalig commissaris Hans Koning. Een van de uitdagingen die de nieuwe voorzitter ziet, is zorgen dat de woningcorporatie nog meer aan de buitenwereld toont wat ze doet. “Niet om complimenten te krijgen, maar om voor elkaar te krijgen dat overheden ons meer mogelijkheden gunnen om betaalbare en duurzame huurwoningen te realiseren.’’

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit zes mensen. Zij controleren of Kennemer Wonen op een goede manier zorgt voor voldoende, duurzame en betaalbare huurwoningen voor mensen met een minder brede beurs. Ook controleren ze of geld op een verantwoorde manier wordt besteed. ”We zijn er niet alleen om handtekeningen te zetten’’, benadrukt Hans Koning. “We zijn een RvC met een onafhankelijke mening en voeren soms flink discussie over de keuzes die worden gemaakt.’’

Gerard Erents kijkt terug op acht volle en uitdagende jaren. ”Toen ik als voorzitter van de RvC aantrad, stond Kennemer Wonen er financieel een stuk beter voor. Vanwege alle nieuwe regelgeving zijn we de afgelopen jaren een kwart van de omzet kwijtgeraakt aan huurdersheffingen en belastingen. Dat is geld dat we niet meer kunnen investeren in woningen. De politiek vindt dat we rijk zijn, maar dat lijkt alleen zo op papier. Het geld zit in de stenen. Toch hebben we voor de huurders maar een beperkte huurverhoging doorgevoerd en de verduurzaming van onze woningen weten te betalen, zodat de lasten voor onze huurders laag zijn gebleven. Dit is mede mogelijk geweest door in te teren op onze reserves. Voor een aantal jaar kan dat, maar het houdt een keer op.’’

Woningen duurzaam maken
De discussie over de verduurzaming van de woningen is binnen de RvC een van de belangrijkste onderwerpen. ”Daar houden we ons nu drie jaar intensief mee bezig. Onze grootste uitdaging is hoe je een woning duurzaam maakt en toch betaalbaar houdt. We willen voorop lopen op dit gebied, maar de kosten om een woning te renoveren naar het zogenoemde ‘nul op de meter’ principe, zijn hoog. Omdat de technieken verbeteren, zullen de kosten uiteindelijk gaan dalen. We maken dan ook regelmatig bij investeringsprojecten de afweging in hoeverre we koploper willen zijn en in hoeverre we wachten tot technieken betaalbaarder worden.’’

Te weinig bouwlocaties
Het punt gaat komen dat Kennemer Wonen de verduurzaming niet meer zelf kan betalen. “Dan staan we voor de keuze of we woningen moeten gaan verkopen of de huur verhogen. Beide doen we liever niet. We willen immers ook komende generaties nog genoeg betaalbare huurwoningen bieden. Om dit knelpunt op te lossen is het in ieder geval belangrijk dat er ook nieuwe woningen worden gebouwd, maar helaas krijgen we van de gemeenten daarvoor veel te weinig locaties aangeboden’’, zegt de vertrekkend voorzitter. “Ik vind het van de politiek onverstandig dat ze met de mond belijden dat er meer woningen moeten komen, maar de daad niet bij het woord voegen. In Uitgeest bijvoorbeeld staan er nul projecten op de lijst, omdat we geen grondposities krijgen. We willen bouwen en hebben de middelen, maar dat kan niet zonder grond. We hopen dat de nieuwe colleges ons de ruimte wel geven. Bouwprijzen exploderen, aannemers hebben volle agenda’s, dus hoe langer we wachten hoe moeilijker het wordt.’’

Druk opvoeren bij gemeenten
De nieuwe voorzitter krijgt dus als taak om Kennemer Wonen meer te profileren en de druk bij gemeenten op te voeren. “Een van mijn uitdagingen wordt om aandacht te blijven vragen voor de noodzakelijke samenwerking en gezamenlijke belangen van de gemeenten, de huurdersorganisaties en Kennemer Wonen met als resultaat dat Kennemer Wonen zo snel mogelijk extra betaalbare en duurzame huurwoningen kan gaan bouwen.” Omdat Hans Koning al zes jaar actief is binnen de RvC, mag hij nog maximaal twee jaar aanblijven als voorzitter. “Het is een eer om Gerard op te volgen. Sinds 1 juli zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. Het wordt onze taak om de organisatie van Kennemer Wonen zodanig te ondersteunen dat we de uitdagingen van de komende jaren aankunnen. Het wordt er voor corporaties niet makkelijker op vanwege alle nieuwe wetgeving, onder andere op het gebied van de zorg en mensen die langer thuis moeten blijven wonen. Daar gaan we als RvC Kennemer Wonen bij ondersteunen. Kennemer Wonen heeft zich altijd heel nadrukkelijk hard gemaakt voor mensen die zorg nodig hebben en dat blijven we doen. En huurders mogen ons scherp houden. We gaan ook kijken hoe we huurders van alle leeftijden en achtergronden nog meer kunnen betrekken bij ons beleid. Zij zijn immers de klant.’’

Meer bravoure
Gerard Erents zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. “Het is goed dat ik wegga na zoveel jaar, maar ik vind het wel jammer. Er zijn veel dingen ten positieve veranderd. Het laatste wat ik wil meegeven is dat Kennemer Wonen meer aan de buitenwereld mag laten zien. Kennemer Wonen is veel te bescheiden. We doen veel goeds, maar vertellen daar te weinig over. Een beetje meer trots en bravoure op wat er wordt gepresteerd mag.’’

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?