Wim Kuijken nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Kadaster

0

Per 1 juli 2018 is Wim Kuijken de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster. Hij volgt hiermee Ron Icke op die, na een 8 jaar, zijn taken voor de Raad van Toezicht neerlegt.

Vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn stopt Ron Icke na 8 jaar als voorzitter RvT. Icke is in 2010 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kadaster en was vice-voorzitter en voorzitter van de auditcommissie. Vorig jaar werd hij aangesteld tot voorzitter na het vertrek van Sybilla Dekker.

Wim Kuijken (1952) volgt Icke op voor een periode van 4 jaar. Kuijken heeft zijn loopbaan doorlopen in het openbaar bestuur, onder andere als gemeentesecretaris van Den Haag en secretaris-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van Algemene Zaken en van Verkeer en Waterstaat (nu IenW). Hij is momenteel Deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank en voorzitter van de Raad van Toezicht van de bestuurlijke alliantie VUmc-AMC (Amsterdam UMC).

Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster over de komst van Kuijken: “Naast zijn ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van de fysieke leefomgeving, informatievoorziening, openbaar bestuur en innovatie, zeer waardevol voor het Kadaster.

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur en de minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtsfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het Kadaster. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af.

 

https://www.kadaster.nl/-/wim-kuijken-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-van-het-kadaster

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?