Jan Kees de Jager voorzitter stuurgroep renovatie Binnenhof

0

Jan Kees de Jager wordt onafhankelijk voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft De Jager daarvoor gevraagd.

Dat staat in de brief over de voortgang van de planning van de renovatie van het Binnenhof-complex, die staatssecretaris Knops naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de stuurgroep zitten de gebruikers van het Binnenhof-complex: de griffiers van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de secretaris van de Raad van State en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

De Rijksbouwmeester, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf hebben een permanente uitnodiging voor de vergaderingen van de stuurgroep. De projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf is daar standaard bij.

Als voorzitter van de stuurgroep kan De Jager ook contact leggen met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State en de minister-president.

Jan Kees de Jager was minister van Financiën (2010-2012) en daarvoor staatssecretaris van Financiën (2007-2010). Hij is nu Chief Financial Officer in de Raad van Bestuur van KPN. Het voorzitterschap van de stuurgroep renovatie Binnenhof is een onbetaalde nevenfunctie.

Renovatie Binnenhof
De renovatie van het Binnenhof-complex is nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants.

De renovatie gaat in de zomer van 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar, tot eind 2025. In die tijd zitten de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken in andere gebouwen in Den Haag. Na de renovatie voldoet het Binnenhof-complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/jan-kees-de-jager-voorzitter-stuurgroep-renovatie-binnenhof

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?