Vesteda director Portfolio Strategy Hans Touw verlaat de onderneming

0

Vesteda maakt bekend dat Hans Touw Vesteda na bijna acht jaar gaat verlaten. Binnen Vesteda heeft hij diverse functies bekleed, waaronder director Portfolio Management en in de afgelopen twee jaar director Portfolio Strategy. Daarnaast was hij gedurende de hele periode onderdeel van het Management Team van Vesteda. Hij had tot taak de kwaliteit en samenstelling, alsmede de resultaten van de beleggingsportefeuille te verbeteren en het portefeuillemanagement te professionaliseren.

In de afgelopen jaren is de focus van onze beleggingsportefeuille verlegd naar huurwoningen in het middensegment, zijn de voor Vesteda belangrijkste regio’s om in te beleggen scherper gedefinieerd, is het portefeuillemanagement geprofessionaliseerd en de beleggingsportefeuille geherstructureerd. Daarnaast is de organisatie ingrijpend veranderd. Daarmee is het belangrijkste deel van zijn taak gerealiseerd en is dit voor Hans een mooi moment om zijn periode bij Vesteda af te ronden. Tot uiterlijk eind mei a.s. zal hij aan Vesteda verbonden blijven.

Met tevredenheid kijken wij terug op wat hij de afgelopen jaren voor Vesteda heeft bereikt en wat hij daardoor voor Vesteda heeft betekend. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

 

https://nieuws.vesteda.com/vesteda-director-portfolio-strategy-hans-touw-verlaat-de-onderneming/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?