Cees van Boven nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad

0

Cees van Boven wordt per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de Langen op, die zijn volledige termijn als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, wil zijn kennis en ervaring inzetten om de focus van het platform scherp te houden: het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.

2012-2018
Marien de Langen, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, trad in 2012 aan. Tijdens zijn voorzitterschap is het profiel van De Vernieuwde Stad scherper geworden. Enerzijds het agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen rond het wonen in de steden. Anderzijds de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring om samen effectiever en efficiënter te werken aan de stedelijke vernieuwing.

Fysiek en sociaal
Volgens Van Boven is er voor de stedelijke corporaties een grote fysieke opgave: verduurzaming, nieuwbouw, transformatie en krimp. Maar ook het sociale domein stelt corporaties in de stedelijke gebieden voor een veranderende opgave. Dit als gevolg van de veranderende samenstelling van de huurderspopulatie. Van Boven: “De focus moet dus liggen op de kennisuitwisseling en innovatie in het fysieke en sociale domein in het belang van de stad.”

Inclusieve stad
In het thema van De Vernieuwde Stad voor 2018, “Investeren in een Inclusieve Stad”, komen die twee sporen dan ook samen. Een inclusieve stad is een stad die een fysieke en sociale infrastructuur biedt zodat een ieder prettig kan wonen en leven. Van Boven: “Samenwerking in allianties van corporaties, private partijen, overheden en andere maatschappelijke actoren in wijken en buurten is voor de komende periode dan ook onverminderd van belang.”

 

http://www.devernieuwdestad.nl/nieuws/nieuwsberichten/bericht/item/110/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?