Wisselingen binnen Raad van Commissarissen Woningstichting Barneveld

0

Woningstichting Barneveld heeft Marja van der Ploeg MSc MBA en drs. Menno Kooistra MBA met ingang van 1 januari 2018 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Marja van der Ploeg is benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld als nieuw lid van de Raad van Commissarissen op het gebied van volkshuisvesting, zorg en welzijn. Zij volgt Hilly Jager op, die na een termijn van 4 jaar aftreedt.
Van der Ploeg is zelfstandig coach en toezichthouder in het sociaal domein met ruime ervaring op het gebied van dienstverlening en facility management. De afgelopen jaren vervulde zij diverse managementfuncties, onder andere in de zorg. Momenteel is zij ook toezichthouder bij twee zorginstellingen gericht op ouderenzorg en zorg voor geestelijk gehandicapten. Vanuit deze functies heeft zij onder meer betrokkenheid bij de woonsituatie van de betreffende doelgroepen en de verdere ontwikkeling daarvan.

Menno Kooistra is als nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling. Hij woont in Barneveld en is Vice President Transport, Post en Logistics bij CGI Nederland. Kooistra heeft brede ervaring in de publieke sector en zorgmarkt, waaronder woningcorporaties. Hij heeft zich gespecialiseerd in IT Risk Management, Data Analytics en Digital Transformation en bekleedde meerdere senior managementposities.

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Barneveld bestaat per januari 2018 uit: Johan Borren (voorzitter), Mechteld van der Vleuten (vice-voorzitter), Erik Teiken (lid), Wim Moggré (lid), Marja van der Ploeg (lid) en Menno Kooistra (lid).
In twee jaar tijd treden drie leden van de Raad van Commissarissen af. Voor een betere spreiding in het rooster van aftreden, bestaat de Raad van Commissarissen tijdelijk uit zes leden. In 2018 treden Mechteld van der Vleuten en Wim Moggré af. In het voorjaar van 2018 wordt een lid op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld geworven.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/556abed8369bb096/original/Persbericht-Woningstichting-Barneveld-Barneveld-Wisselingen-binnen-Raad-van-Commissarissen-Woningstichting-Barneveld-januari-2018.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?