Ymere neemt afscheid van Haarlemmerpoort

0

Ymere neemt afscheid van de Haarlemmerpoort in het centrum van Amsterdam. De woningcorporatie zoekt voor het monumentale pand een nieuwe eigenaar. Ymere biedt de Haarlemmerpoort binnenkort te koop aan.

Volgens Ymere is het bezit en onderhouden van een dergelijk monument te kostbaar. “Onze middelen zijn beperkt. We investeren dat geld liever in het onderhoud, renovatie en nieuwbouw van andere sociale huurwoningen”, zegt Ymere-regiomanager Chris Pettersson.

Gedurende het jarenlange proces van voorbereiding, afstemming, bestemmingswijziging en de juridische procedures is er volgens Ymere veel veranderd. Zowel in de maatschappij als in de politiek: de visie op de rol van corporaties, de Woningwet en de strategie van Ymere. Hoewel de woningcorporatie van plan was de Haarlemmerpoort geheel te renoveren en in bezit te houden, ziet Ymere daar na de voors en tegens goed te hebben afgewogen toch vanaf. Zo beperkt bijvoorbeeld de nieuwe Woningwet de mogelijkheden om de Haarlemmerpoort te exploiteren. Pettersson: “Alles bij elkaar opgeteld kun je maar tot één conclusie komen. En dat is dat we afscheid moeten nemen van de Haarlemmerpoort. Daarmee kunnen we een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvesting.”

Goede afspraken
Tot voor kort waren er in de Haarlemmerpoort 17 (sociale) huurwoningen gevestigd. Vanwege een dringend noodzakelijke renovatie, die in september is gestart, zijn ook de laatste bewoners elders gehuisvest. Met drie huurders is afgesproken dat ze na afronding van de renovatie kunnen terugkeren, mits ze dat zelf willen, als bewoner van de gerenoveerde Haarlemmerpoort.

Ymere benadrukt dat met bewoners gemaakte afspraken over terugkeer naar een woning in de Haarlemmerpoort worden gerespecteerd. Pettersson: “Ze kunnen als ze dat willen terugkeren naar een compleet gerenoveerde samengevoegde sociale huurwoning in de Haarlemmerpoort, met een nieuw contract en nieuwe sociale huur. Die afspraak hebben we gemaakt, respecteren we en dragen we over aan de toekomstige eigenaar van de Haarlemmerpoort.”

De bewoners moesten verhuizen vanwege een dringend noodzakelijke renovatie. “Dat kon helaas niet anders. Door langdurige lekkage en optrekkend vocht, was er veel schimmel en houtrot. Nu we bezig zijn in de Haarlemmerpoort is die schade goed zichtbaar. Het pand wordt geconserveerd. Los van de toekomst van het monument moet dat gewoon gebeuren”, weet Pettersson. “En we willen dat de basis op orde is voordat we de Haarlemmerpoort overdragen. Dat is logisch.”

Naast een plek om te wonen (3 zelfstandige sociale en 3 vrije sector huurwoningen) is er straks ook ruimte voor horeca op de begane grond van de Haarlemmerpoort. Het bestemmingsplan staat dat toe. Het monument wordt zo weer publiek toegankelijk en dat is goed voor de leefbaarheid.

Juridische procedures
Aan de start van de renovatie ging een langdurig traject vooraf. De laatste twee huurders van het gebouw hebben zich jarenlang juridisch verzet tegen de beëindiging van hun huurovereenkomst, de renovatieplannen van Ymere en komst van horeca op de begane grond.

Ymere heeft in alle verschillende rechtszaken over de Haarlemmerpoort gelijk gekregen van de rechter. Ook in deze periode heeft de corporatie altijd de dialoog gezocht, zich coulant opgesteld en alles in het werk gesteld om tot een oplossing te komen. Eén van de huurders is zelfs 57 maal een andere woning aangeboden, die allemaal zijn afgewezen. Ook zijn vervangende woningen -zelfs op een krappe woningmarkt als die in Amsterdam- voor hen langere tijd vrijgehouden.

Het besluit van Ymere de Haarlemmerpoort over te dragen kan opnieuw tot emotie leiden bij oud-bewoners, zegt Pettersson. “Dat is begrijpelijk. Maar we hebben er ook tegenover hen nooit een geheim van gemaakt alle opties open te houden. Verkoop is daarbij ook ter sprake gekomen”, verduidelijkt Pettersson. De oud-bewoners zijn door Ymere geïnformeerd over de plannen.

Ymere gaat de Haarlemmerpoort in de loop van volgende maand openbaar aanbesteden. Regiomanager Pettersson: “Iedere euro die de verkoop oplevert investeren we weer in sociale huisvesting. En dat is goed voor alle Amsterdammers met een bescheiden inkomen.”

 

https://nieuws.ymere.nl/nieuws/bericht.html?id=404

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?