Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

0

Anita Wouters (1955) wordt per 26 oktober 2017 benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de advisering van de minister over de schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Wouters zal daarnaast namens de minister van EZK en het Rijk overlegpartner zijn voor de Groningse regio en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Anita Wouters: ‘De aardbevingen hebben veel impact op de mensen in Groningen. Een goede schade-afhandeling en snelle versterking van huizen en gebouwen, in samenhang met en gericht op een goed toekomstperspectief, zijn dan ook erg belangrijk. Men wil veilig kunnen wonen en werken. Ik wil me daarvoor inzetten vanuit mijn nieuwe functie samen met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en de NCG. Een kansrijk perspectief voor Groningen is van belang voor ons allemaal.’

Anita Wouters zal bij haar werkzaamheden worden ondersteund door de afdeling Groningen Bovengronds van de directie Regio van het DG Bedrijfsleven & Innovatie. De project-directeur-generaal valt rechtstreeks onder de secretaris-generaal van Economische Zaken & Klimaat en is benoemd voor een periode van anderhalf jaar.

Wouters is op dit moment werkzaam bij ABDTOP Consult. Dit is een klein team van ervaren topambtenaren dat snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken waar het kabinet voor staat. Wouters was eerder directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij onder andere plaatsvervangend directeur-generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ze studeerde aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/26/anita-wouters-verantwoordelijk-voor-bovengrond-groningen

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?