Heijmans kondigt verdere wijziging in raad van bestuur aan

0

De heer R.F. (Ruud) Majenburg, thans statutair bestuurder van Heijmans N.V., zal per 26 oktober 2017 terugtreden als statutair bestuurder. De raad van bestuur zal dan vooralsnog bestaan uit de heer A.G.J. (Ton) Hillen, die zijn portefeuille tijdelijk overneemt, en de heer J.G. (Hans) Janssen, die na de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 oktober 2017 is benoemd tot lid van de raad van bestuur / CFO. De raad van commissarissen van Heijmans N.V. beraadt zich over een definitieve invulling van de raad van bestuur.

Ruud Majenburg is in januari 2016 bij Heijmans in dienst getreden en is in april 2016 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij heeft zich in die periode met veel energie en commitment ingezet voor de Infra activiteiten van Heijmans.

Sjoerd Vollebregt, voorzitter raad van commissarissen: “De raad van commissarissen en raad van bestuur zijn Ruud Majenburg zeer erkentelijk voor zijn inzet en zijn grote bijdrage aan het bedrijf. We sluiten een periode af waarin de bakens zijn verzet om een nieuwe koers te kunnen varen. De focus is teruggebracht tot de Nederlandse activiteiten, lastige projecten zijn beheersbaar gemaakt en verbeterprogramma’s zijn verder aangescherpt en versterkt doorgezet. De strategische koers begint zijn vruchten af te werpen en risicobeheersing is op een hoger plan gebracht. Ruud heeft daarbij in korte tijd de prestaties en resultaten van Infra sterk verbeterd en de basis gelegd voor verder herstel.”

Ruud Majenburg: “Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de voortgang die is geboekt om Heijmans in rustiger vaarwater te brengen. Heijmans sluit een fase af waarin veel werk is verzet op weg naar structureel winstherstel. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van het bedrijf en kan het voortzetten van de ingeslagen koers met een gerust hart overdragen aan directie en management van Infra.”

Ruud Majenburg blijft de komende maanden beschikbaar voor overdracht, advies en begeleiding.

 

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-kondigt-verdere-wijziging-raad-van-bestuur-aan/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?