Heijmans voornemens Hans Janssen te benoemen tot lid van de raad van bestuur

0

De raad van commissarissen van Heijmans N.V. heeft het voornemen de heer J.G. (Hans) Janssen (1967) per 1 december 2017 te benoemen tot lid van de raad van bestuur / CFO van Heijmans N.V. Hij is voorheen werkzaam geweest in financiële functies bij Unilever, en recent als CFO van Mediq.

Het voornemen tot benoeming zal worden toegelicht op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op een nog te bepalen datum.

Na de benoeming zal de raad van bestuur van Heijmans bestaan uit de heren A.G.J. (Ton) Hillen, R.F. (Ruud) Majenburg en J.G. (Hans) Janssen. De positie van CFO wordt op dit moment ad interim vervuld door de heer A.S. (Age) Lindenbergh.

 

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-voornemens-hans-janssen-te-benoemen-tot-lid-van-de-raad-van-bestuur/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?