Mr. Adriaan Helmig versterkt Tuchtcollege Makelaardij Nederland

0

Het bestuur van de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (TCMNL) heeft 24 maart jl. de heer mr. Adriaan Helmig benoemd tot onafhankelijk lid van het uitvoerend orgaan TCMNL. De heer Helmig is als advocaat/notaris werkzaam bij Krans Helmig Stuijt in Haarlem. Bij afwezigheid van voorzitter mr. Christo Hensen zal de heer Helmig als plaatsvervangend voorzitter optreden. De heer Helmig neemt de functie over van Pieter Kole, die is afgetreden vanwege het bereiken van de maximaal toegestane leeftijd. Het uitvoerend orgaan bestaat uit de voorzitter, twee onafhankelijke leden en drie afgevaardigde leden.

Mr. Adriaan Helmig: “Het kwaliteitsniveau van een organisatie wordt in mijn visie in belangrijke mate bepaald door de vraag of de organisatie écht onafhankelijke tuchtrechtspraak kent. Dat moet je namelijk durven. Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland is zo’n onafhankelijke instantie. Vanuit mijn achtergrond als notaris en advocaat kom ik vanuit de praktijk wel eens situaties tegen, die ik had willen voorkomen. Door toetreding tot dit tuchtcollege kan ik een bijdrage leveren aan verdere kwaliteitsverbetering.”

Tuchtcollege Makelaardij Nederland
Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland (TCMNL) bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de makelaar/taxateur. De Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland is in 2012 opgericht door brancheorganisatie VBO Makelaar en het kwaliteitsregister SCVM. Beide organisaties hebben hun klachtenbehandeling bij het uitvoerend orgaan van de stichting ondergebracht.

 

https://www.vbomakelaar.nl/pers/persberichten/mr-adriaan-helmig-versterkt-tuchtcollege-makelaardij-nederland-67

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?