Overdracht huurwoningen in Castellum

0

Op 2 december heeft LEKSTEDEwonen uit Vianen opnieuw een complex woningen in Houten overgedragen aan Viveste. Het gaat om in totaal 122 appartementen boven het winkelcentrum Castellum. Bij de bouw ervan in 2010 zijn afspraken gemaakt dat Viveste de woningen later zou overnemen.

Houten-Castellum
In Houten-Castellum heeft LEKSTEDEwonen de afgelopen jaren ruim 200 huurwoningen en 11 koopwoningen gerealiseerd. Doelstelling was om de bouwproductie in de regio op gang te houden en de volkshuisvestelijke taken te garanderen. Sinds de oplevering verzorgt Viveste het beheer en de verhuur van de woningen. Bij de bouw zijn er ook afspraken gemaakt dat Viveste in de toekomst de complexen zou overnemen. Die afspraak komt Viveste nu na. Eind 2015 zijn al de 68 woningen in Castellum-Oost overgedragen en nu 122 woningen in Castellum-West. De appartementen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen en hebben allemaal een eigen parkeerplek. Er behoren er 4 tot de vrije huursector. In het complex bevindt zich ook een kantoor en een aantal appartementen voor cliënten voor zorgorganisatie Lister.

Samenwerking
Voor de huurders verandert er – behalve de eigenaar – niets. De 122 huurders zijn inmiddels over de eigendomsoverdracht geïnformeerd. Frans-Jozef Snoeks, directeur-bestuurder van Viveste, is blij dat de woningen nu in eigendom van Viveste komen. “Ze zijn uitstekend geschikt voor onze doelgroep en ze liggen op een prima plek. Toen Castellum werd gebouwd, hadden we niet voldoende geld om de woningen zelf te financieren. We waren blij dat LEKSTEDEwonen ons toen heeft geholpen.”

Ed de Groot, directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen: “Wij zijn blij dat wij de huurwoningen in Castellum hebben kunnen realiseren en zo gedurende een aantal jaar een belangrijke bijdrage konden leveren aan de volkshuisvesting in Houten. Met deze verkoop hebben we de eerdere afgesproken samenwerking over dit complex in Castellum-West ingevuld en blijven de woningen voor de (sociale) volkshuisvesting behouden. Na deze overdracht hebben wij in Houten nog 32 woningen, 16 in Hofje V (Castellum) en 16 in De Steenen Poort. Viveste blijft deze woningen beheren voor LEKSTEDEwonen”.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/08d21f95692f5939/original/2016-12-06-Overdracht-huurwoningen-Castellum-West.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?