Hurks en William Bontes nemen in goed overleg afscheid van elkaar

0

Deze week is in nauw en goed overleg tussen de Raad van Commissarissen van Hurks groep en William Bontes besloten tot beëindiging van wederzijdse samenwerking. Reden hiervoor vormt een verschil van inzicht over de beoogde strategie en het te voeren beleid. William Bontes zal zijn werk in de rol van CEO van Hurks groep per direct neerleggen. De Raad van Commissarissen bedankt William Bontes voor zijn inzet.

De wijziging in de top van de holding houdt verband met de beoogde wijziging van het besturingsmodel, waarbij de besturing voortaan primair zal gaan verlopen via de directeuren van de werkmaatschappijen. De holding zal worden ingekrompen. Over de beoogde herstructurering vindt overleg plaats met de direct betrokken ondernemingsraden.

De huidige CFO, Camiel de Vries, is door de Raad van Commissarissen aangesteld om tijdens de transformatieperiode de taak van statutair bestuurder tijdelijk waar te nemen.

 

http://www.hurks.nl/nl/over-ons/nieuws/hurks-en-william-bontes-nemen-goed-overleg-afscheid-van-elka/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?