Bestuur NRVT treedt af

0

Vanaf zijn aantreden in januari dit jaar bestaat er een verschil van mening tussen het Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad over de wijze van omgang met de statuten van de NRVT.

Op 2 juni jl. heeft het Bestuur in een gezamenlijke vergadering met de Centrale Raad een uitgebreide toelichting gegeven op de zin en de betekenis van de statuten voor de “governance” van de NRVT. Daarbij heeft het Bestuur benadrukt dat de doelstellingen van de NRVT naar zijn oordeel heel wel kunnen worden gerealiseerd op basis van het vastgestelde statutaire kader dat op een zorgvuldige wijze en in nauwe samenspraak met diverse belanghebbenden tot stand is gekomen.

In reactie daarop heeft de Centrale Raad zich beperkt tot het uitspreken van het volle vertrouwen in zijn voorzitter en het Bestuur verzocht zich met spoed op zijn positie te beraden omdat men geen basis meer aanwezig acht voor samenwerking tussen het Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad.

Na uitvoerig beraad hebben waarnemend voorzitter/secretaris Ruud Leether en penningmeester Hans van Vark besloten aan het verzoek van de Centrale Raad gevolg te geven en af te treden. Daarbij heeft een doorslaggevende rol gespeeld dat zij om uiteenlopende redenen aanleiding noch mogelijkheden zien voor de door de Voorzitter van de Centrale Raad voorgestane wijze van omgang met de statuten. Tevens hebben zij bij hun besluitvorming betrokken dat de uitvoering van noodzakelijke activiteiten door deze voortdurende discussie wordt vertraagd en ook de NRVT daardoor beschadigd kan raken. Daarmee zou het publieke belang waarvoor de NRVT staat en met het oog waarop zij zich destijds voor een bestuursfunctie beschikbaar hebben gesteld, niet zijn gediend.

Na afronding van een aantal lopende zaken zullen zij hun functie als Bestuurslid van de NRVT naar huidige verwachting uiterlijk op 1 september as. neerleggen.

 

http://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2016/07/04072016-persbericht-aftreden-bestuur-NRVT.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?