Wijzigingen Raad van Bestuur Ballast Nedam

0

Erik van der Noordaa (55) treedt per 1 juni 2016 terug als voorzitter (CEO) van de Raad van Bestuur en zal Ballast Nedam verlaten. De veranderende rol en verantwoordelijkheden onder de nieuwe omstandigheden liggen ten grondslag aan zijn besluit.

Cenk Düzyol (44), op 20 november 2015 benoemd als lid van de Raad van Bestuur, wordt door de Raad van Commissarissen bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders voorgedragen om de functie van voorzitter op zich te nemen.

Sander Lefevre (42) zal in deze vergadering worden voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Lefevre heeft sinds 2006 verschillende managementposities bekleed bij Ballast Nedam en gaat zich richten op de Nederlandse bouw en infra activiteiten.

Serkan Altuntop (35) zal worden voorgedragen voor de vervulling van de vacature van CFO en als lid van de Raad van Bestuur. Altuntop zal de functie van CFO van 1 mei 2016 tot zijn benoeming op interim basis vervullen. Sinds 2006 heeft hij de functie van CFO binnen verschillende onderdelen van Renaissance uitgeoefend.

Met deze benoemingen wordt de Raad van Bestuur uitgebreid tot drie leden en zal bestaan uit Cenk Düzyol (CEO), Serkan Altuntop (CFO) en Sander Lefevre.

 

http://www.ballast-nedam.nl/nieuws/wijzigingen-raad-van-bestuur/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?