Nieuwe samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur BAM

0

Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 zal de heer H.L.J. Noy aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. Met inachtneming van het versterkte aanbevelingsrecht door de centrale ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen het voornemen de heer Noy voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar, zulks onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

In verband met het einde van zijn benoemingstermijn van vier jaar treedt de heer R.P. van Wingerden af als lid van de raad van bestuur na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016. De raad van commissarissen draagt de heer Van Wingerden op basis van een niet-bindende voordracht voor om door de algemene vergadering te worden herbenoemd als lid van de raad van bestuur voor een nieuwe periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven met betrekking tot deze voordracht.

In verband met het einde van haar benoemingstermijn van vier jaar treedt mevrouw T. Menssen af als lid van de raad van bestuur na afloop van de algemene vergadering van 20 april 2016. De raad van commissarissen draagt mevrouw Menssen op basis van een niet-bindende voordracht voor om door de algemene vergadering te worden herbenoemd als lid van de raad van bestuur voor een nieuwe periode van vier jaar. De centrale ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven met betrekking tot deze voordracht.

 

http://www.bam.eu/nl/pers/persberichten/samenstelling-raad-van-commissarissen-en-raad-van-bestuur-0?position=0&list=uYE46EPwaq3I2xoDkkTDx0qvdONYO1Nnmgp71mSwN8U

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?