ABN AMRO verwacht afname groeitempo aantal woningverkopen en prijsstijgingen

0

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat het aantal woningverkopen de komende jaren minder hard stijgt dan in 2015. Voor 2016 voorspellen de economen van de bank een toename van het aantal verkopen van 5 procent. Het Economisch Bureau verwacht in 2017 een stijging van 2,5 procent. Ook rekenen de economen er op dat de verkopen in 2015 met 15 procent zijn gestegen.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “Sinds het begin van de crisis in 2009 zijn er jaarlijks minder huizen verkocht dan in de periode daarvoor. In totaal betekende dat tot nu toe 400.000 minder huizenverkopen in de afgelopen zes jaar. Er is nu sprake van een inhaalslag. Veel mensen die de afgelopen jaren van de woningmarkt wegbleven, kopen alsnog een huis. We verwachten niet dat die hele achterstand wordt ingelopen. Er is namelijk een groep huiseigenaren met een restschuld, die terughoudend is om te verhuizen. Maar als de economie gunstig blijft, wordt een deel van de 400.000 woningen zeker wel alsnog verkocht.”

Stijging huizenprijs even hoog als in 2015
Het Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2016 met 3 procent stijgen. De toename komt waarschijnlijk uit op hetzelfde percentage als afgelopen jaar. In 2015 zijn de huizenprijzen naar schatting met 3 procent gestegen. Ook in 2017 nemen de woningprijzen toe, maar de economen van de bank denken dat de stijging dan lager uitvalt vanwege een licht stijgende rente. Het Economisch Bureau houdt voor volgend jaar rekening met een toename van de prijzen van 2 procent.

Verlaging NHG-grens
In 2015 sloot ruim de helft van de woningkopers de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af. Dat is aanzienlijk minder dan in 2013, toen driekwart van de hypotheken met NHG werd afgesloten. Het Economisch Bureau denkt dat het aantal na 1 juli 2016 verder slinkt, want dan staat wederom een verlaging van de NHG-grens gepland (maximaal 225.000 euro). Bokeloh: “Vanaf 2017 is de NHGgrens gekoppeld aan de gemiddelde koopsom, die momenteel 236.000 euro is. Dat betekent dat de grens in 2017 weer moet worden verhoogd. Voor de rust op de woningmarkt is het volgens marktpartijen beter als in 2016 van de geplande verlaging wordt afgezien.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?