Vier nieuwe participanten voor Amvest Residential Core Fund

0

Per 1 januari 2016 verwelkomt Amvest Investment Management vier nieuwe participanten in het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund). De gezamenlijke partijen hebben zich gecommitteerd voor in totaal 140 miljoen euro. Dit investeringsvolume wordt aangewend voor de verdere groei en versterking van de portefeuille. De nieuwe investeerders zijn Nederlandse institutionele beleggers waaronder drie pensioenfondsen. Het ARC Fund telt per 1 januari 2016 dertien participanten.

Beleggen in vrijesectorhuurwoningen staat volop in de belangstelling bij institutionele beleggers. Als gevolg van de aantrekkende woningmarkt en de veranderde regelgeving zien beleggers een goed momentum om nu woningen aan de portefeuille toe te voegen. De grote vraag naar middeldure huurwoningen zal de komende jaren nog verder toenemen. Recent onderzoek in opdracht van Amvest laat een extra marktpotentioneel zien van jaarlijks 6.000 nieuwbouwhuurwoningen in de vrije sector in de top 40 grootste steden van Nederland.

“Het afgelopen jaar hebben wij gebruik gemaakt van de gunstige marktsituatie en uitstekende acquisitiemogelijkheden”, aldus Wim Wensing, directeur Investment Management van Amvest. “De komende jaren zullen er ruim 3.000 woningen aan het ARC Fund worden toegevoegd.”

Amvest is fondsmanager van vier grote fondsen: het ARC Fund, het Amvest Residential Dynamic Fund, het Amvest Living & Care Fund en de AEGON portefeuilles. Daarnaast beheert Amvest een aantal seperate accounts. Eind 2015 had Amvest circa 20.000 woningen onder management met een marktwaarde van 3 miljard euro. Het ARC Fund is het vlaggenschipfonds. Het belegt in een kwalitatief hoogwaardige core woningportefeuille met zowel eengezinswoningen als appartementen. De focus ligt op duurzame woningen in het middeldure huursegment in economisch sterke regio’s binnen Nederland. Het fonds heeft de hoogst haalbare GRESB-kwalificatie ‘Green Star’. De portefeuille is met een gemiddelde leeftijd van negen jaar jong. Het fonds combineert een laag risico met een stabiel rendement. Het ARC Fund staat open voor nieuwe investeerders en heeft een groeistrategie.

 

http://www.amvest.nl/nieuws/vier-nieuwe-participanten-voor-amvest-residential-core-fund-2/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?