Overdracht huurwoningen in Houten aan Viveste

0

Op 31 december heeft LEKSTEDEwonen twee complexen in Houten-Castellum overgedragen aan Viveste. Het gaat om 50 appartementen in gebouw Castor en 18 eengezinswoningen. LEKSTEDEwonen heeft deze woningen in 2010/2011 gebouwd en sindsdien verzorgt Viveste het beheer en de verhuur. Bij de bouw ervan zijn afspraken gemaakt dat Viveste de woningen later zou overnemen.

Houten Castellum
In Houten-Castellum heeft LEKSTEDEwonen de afgelopen jaren ruim 200 huurwoningen en 11 koopwoningen gerealiseerd. De 68 woningen die LEKSTEDEwonen aan Viveste overdraagt liggen in Castellum-Oost, naast het station Houten-Castellum en het winkelcentrum. Het gaat om de karakteristieke woontoren Castor met 50 appartementen en 2 bedrijfsruimten en 18 eengezinswoningen aan de Porta Basilica en de Via Horta. Deze woningen konden enkele jaren geleden dankzij LEKSTEDEwonen worden gebouwd. Daarbij werd al de afspraak gemaakt dat Viveste de woningen later zou overnemen. Die afspraak komt Viveste nu na. Voor de huurders verandert er, behalve de eigenaar, dus niets.

Blijvend voor de volkshuisvesting
De heer Snoeks, directeur-bestuurder Viveste, is blij dat de woningen nu in eigendom van Viveste komen: “De woningen zijn uitstekend geschikt voor onze doelgroep: mensen met een krappe beurs en ze liggen op een prima plek.”
De heer De Groot, directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen: “Na deze overdracht hebben wij in Castellum-West nog 142 woningen. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met Viveste die wij jaarlijks bezien. Wij zijn blij dat de woningen op deze manier voor de volkshuisvesting behouden blijven.”

Vermogensovermaat
Sinds 2009 hebben wij onze vermogensovermaat ingezet om de bouwproductie in de regio op gang te houden en de volkshuisvestelijke taken te garanderen. Dankzij de investeringen van LEKSTEDEwonen konden zo binnen drie jaar 370 woningen en 10 bedrijfsruimten gebouwd worden in Houten en Leerdam. LEKSTEDEwonen is eigenaar van de woningen en bedrijfsruimten en de lokale corporaties verzorgen het beheer en verhuur. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat de corporaties in de toekomst de complexen alsnog zelf in eigendom kunnen krijgen.

 

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/reputatiemanagement/persberichten-corporaties/week-01/2016-01-04-overdracht-huurwoningen-aan-viveste.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?