Nieuwe Visie Zuidas 2015 bekendgemaakt

0

De ontwikkelingen van de Amsterdamse Zuidas nemen een enorme vlucht. Niet alleen meer met kantoorpanden, maar vooral ook met nieuwe woningen, groen, winkels en voorzieningen die de levendigheid van het gebied bevorderen. Dit blijkt uit de nieuwe Visie Zuidas die vandaag door het college is vrijgegeven voor inspraak. Hierdoor zal het de aankomende jaren steeds drukker worden in Zuidas. Tegelijkertijd worden de komende vijftien jaar gekenmerkt door bouwactiviteiten aan zowel vastgoed als de infrastructuur. Daaruit spreekt een oplevend economisch optimisme, maar er zullen ook keerzijden zijn aan de bouw.

Woonwerkwijk
Eind jaren negentig nam Amsterdam de ontwikkeling van Zuidas als zakendistrict ter hand met een masterplan, dat regelmatig zou worden bijgesteld met een visie. Op 15 december gaf het college het concept vrij voor inspraak voor de allerlaatste Visie Zuidas 2015.

Zuidas blijft een internationale toplocatie met zeer duurzaam gebouwde kantoren, maar groeit tegelijkertijd ook verder met meer woningen.
Meer dan voorheen wil Zuidas in samenwerking met de VU en VUmc een plek bieden aan kennisintensieve bedrijven, waaronder start ups.
Er komt meer aandacht voor het stimuleren van flexibele mobiliteit, met een grotere rol van de fiets en het OV ten opzichte van de auto, juist omdat de komende jaren gekenmerkt worden door ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur.

In 2030 zullen er meer dan 7.000 woningen zijn gebouwd voor ca 13.000 inwoners. Om de levendigheid te bevorderen ook tijdens de bouw wordt het programma Leef Zuidas uitgevoerd.

Open en realistisch
In 2016 gaat de herprofilering van de De Boelelaan Oost van start. Een jaar later start het project Zuidasdok, waarbij zowel de A10 als het spoor betrokken zijn. Werk aan de Amstelveenlijn start in 2019. In de wijde omgeving van de Metropoolregio starten tal van projecten aan het rijkswegennet, zoals aan de A9. Zoveel bouwactiviteiten vragen volgens het college extra inzet en integrale coördinatie. Denk daarbij aan maatregelen om de bereikbaarheid op peil te houden, het goed beheren en onderhouden van het gebied tijdens de bouw en open en realistische communicatie over de bouwactiviteiten en bereikbaarheid.

Aandacht voor bouwhinder
Wethouder Eric van der Burg: “Zuidas wordt een wijk waar je kunt wonen, werken en recreëren, zeker nu de A10 onder de grond gaat. Echt Amsterdams met veel fietsers en winkels en een bioscoop om de hoek. Maar we moeten niet weglopen voor de bouwhinder die gepaard zullen gaan met de uitvoering van alle projecten. Daar gaat alle aandacht naar uit zodat de overlast tot een acceptabel niveau wordt beperkt.”

Bereikbaarheid onder druk
Wethouder verkeer Pieter Litjens: “Er zullen 32 broodnodige infraprojecten in de regio starten die deels samenvallen. Dat vereist een bijna militaire coördinatie van alle betrokken overheden en projecten. Die zie ik nog onvoldoende en de tijd begint te dringen.” Het college wil vooral inzetten op samenwerking. Met ontwikkelaars, bouwers, investeerders, vervoerders, beleggers en vooral de bewoners, instellingen en bedrijven in en om Zuidas. Litjens: “Zelfs bij strakke regie zal ook van forensen straks een grotere flexibiliteit worden gevraagd in de keuze van hun vervoersmiddel. De overheid kan niet alles alleen doen.”

Zuidas streeft naar een groter aandeel fietsers en OV-gebruikers.

Inspraakperiode
In de aanloop naar deze visie hebben bewoners, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden hun mening en advies kunnen geven in het traject DenkZuidas. Nu het document ter inzage ligt kan dat nogmaals en wel van 15 januari tot en met 26 februari. De Visie Zuidas 2015 is te downloaden vanaf http://www.amsterdam.nl/zuidas/zuidas-ontwikkelt/visie-zuidas/

.

 

http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuws/2015/12-december/nieuwe-visie-zuidas/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?