Heijmans onderhoudt datacenters en kantoren Belastingdienst

0

Het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans hebben een Integraal Beheer Contract (IBC) gesloten voor beheer en onderhoud van datacenters en kantoren op vijf locaties van de Belastingdienst in Apeldoorn. Het gaat om een prestatiecontract met een looptijd van 10 jaar en een optie tot verlenging van 5 jaar en een contractwaarde van ruim € 25 miljoen. Heijmans is met ingang van 1 januari 2016 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de vijf locaties.

Beschikbaarheid garanderen
Heijmans is geselecteerd op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Anders dan bij traditionele aanbestedingen schreef het Rijksvastgoedbedrijf voor de opdracht in Apeldoorn geen oplossingen voor, maar vroeg om de deskundigheid van de markt. Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf trekken in deze opdracht gezamenlijk op in de ontwikkeling en uitvoering van integrale beheercontracten. In het prestatiecontract is onder meer vastgelegd dat een optimale gebruikerskwaliteit en beschikbaarheid van de datacenters gegarandeerd moet worden. Het betekent dat Heijmans in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de Belastingdienst uiteenlopende beheer- en onderhoudswerkzaamheden verricht op bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch vlak. Ook adviseert Heijmans het Rijksvastgoedbedrijf en Belastingdienst over beheer en onderhoud van de locaties, die een gezamenlijke vloeroppervlakte hebben van ca. 167.000 m².

Ervaring
Op dit moment voert Heijmans vergelijkbare prestatiecontracten uit voor de Belastingdienst in Rotterdam en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. De kennis die daar wordt opgedaan, gebruikt Heijmans voor de nieuwe opdracht in Apeldoorn.

 

http://www.heijmans.nl/nl/nieuws/heijmans-onderhoudt-datacenters-en-kantoren-belastingdienst/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?