Verkoopproces Propertize gaat van start

0

Zoals aangekondigd door de Minister van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2015, heeft NLFI, namens de Nederlandse Staat, het voornemen om Propertize B.V. te privatiseren door 100% van de aandelen te verkopen via een open, transparant en concurrerend verkoopproces.

Dit voornemen zou kunnen leiden tot een transactie waarbij het de bedoeling is dat als onderdeel van deze transactie, de verplichtingen van Propertize betreffende de Staat gegarandeerde Propertize Medium Term Notes, worden overgenomen door de Staat. Geïnteresseerde partijen dienen in hun bod derhalve rekening te houden met een volledige herfinanciering van de vennootschap. NLFI start de verkoop in de eerste week van 2016.

Financiële resultaten
Propertize heeft goede resultaten gerealiseerd over de eerste negen maanden van 2015. De afbouw in 2015 van de vastgoed- en vastgoedfinancieringsportefeuille tot en met 30 september bedroeg € 997 miljoen (eerste negen maanden 2014: € 471 miljoen). Hierdoor daalde de totale netto exposure tot € 3.921 miljoen (ultimo 2014: € 4.918 miljoen). De hierin begrepen kredietvoorzieningen daalden met € 22 miljoen tot € 1.603 miljoen (ultimo 2014: € 1.625 miljoen).

Het netto resultaat verbeterde van een verlies van € 114 miljoen over de eerste negen maanden van 2014, naar een winst van € 33 miljoen tot en met 30 september 2015. Het netto operationeel resultaat verbeterde ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014 van € 23 miljoen naar € 32 miljoen positief. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014 daalde het renteresultaat met € 15 miljoen, hoofdzakelijk het gevolg van de afname van de leningportefeuille. Het vastgoedresultaat verbeterde met € 9 miljoen, terwijl de operationele kosten daalden met € 11 miljoen, dat laatste vooral door lagere personeelskosten als gevolg van de lagere personeelsbezetting en lagere advieskosten.

De last voor bijzondere waardeverminderingen nam fors af tot € 8 miljoen (2014: € 176 miljoen). Het totaal eigen vermogen steeg tot € 1.211 miljoen (ultimo 2014: € 1.177 miljoen). De totale funding door MTN en ECP’s is in 2015 afgebouwd van € 3.501 miljoen ultimo 2014, naar € 2.682 miljoen per 30 september 2015. De schulden aan buitenlandse banken ultimo 2014 van € 227 miljoen zijn in 2015 volledig afgelost.

Over Propertize
Propertize geeft loan management, restructuring & recovery en asset management een eigen invulling, met een naam waarin property, maximize en monetize samenkomen. Met de juiste mensen en een efficiënte organisatie bouwt het zijn portefeuille van vastgoed-financieringen en vastgoed af. Propertize is zich bewust van de bijzondere context waarin het zijn bijzondere opdracht vervult: een context waarbinnen commercieel vastgoed en het maatschappelijk belang samenkomen. De organisatie is gevestigd in Utrecht en er werken ongeveer honderdtachtig professionals. Enig aandeelhouder van Propertize is NLFI.

Bekijk de Financial Times aankondiging.

 

http://www.propertize.nl/nieuws/nieuwsberichten.html/read-article/verkoopproces-propertize-gaat-van-start

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?