Verscherpt toezicht Wooninvesteringsfonds beëindigd

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beëindigt het verscherpt toezichtregime bij het Wooninvesteringsfonds (WIF). Het WIF was in november 2012 door de rechtsvoorganger van de Aw onder verscherpt toezicht gesteld omdat de vermogenspositie en financierbaarheid als gevolg van dalende verkopen en dalende verkoopprijzen onder druk was komen te staan. De afgelopen jaren is hard gewerkt om voor de genoemde problemen een structurele oplossing te vinden.

In juli 2015 heeft het WIF overeenstemming bereikt over de verkoop van de woningportefeuille. Met deze verkoop is sanering of faillissement voorkomen. Inmiddels heeft het WIF de banklening afgelost, de derivatenportefeuille afgekocht en worden met de leden en certificaathouders afspraken gemaakt over de afwikkeling van de certificaten. Daarna zal aan de leden worden voorgesteld om de vereniging op te heffen. De Aw constateert dat hiermee de financiële risico’s zijn opgelost.

 

https://www.ilent.nl/actueel/verscherpt-toezicht-wooninvesteringsfonds-bee.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?