CBS: Vacatures in het mkb fors toegenomen

0

Bij de 1,5 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) stonden aan het eind van het derde kwartaal 2015 bijna 69 duizend vacatures open, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vacatures in het mkb kende in 2013 met circa 46 duizend een dieptepunt. Sindsdien is het aantal openstaande vacatures met 45 procent toegenomen. Ondernemers in het mkb zijn ook betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in 2016. Dit meldt CBS in De Staat van het MKB.

In het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) stonden aan het einde van het derde kwartaal bijna 47 duizend vacatures open, waarvan bijna 25 duizend bij de kleinste bedrijven (tot 10 werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met bijna 2 procent ten opzichte van vorig jaar. In de rest van het kleinbedrijf stonden 22 duizend vacatures open, bijna 21 procent meer dan in 2014. Het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) had 22 duizend vacatures open staan.

Bij de 2 860 bedrijven in het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) stonden ruim 53 duizend vacatures open, 26 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures (exclusief de sectoren overheid en onderwijs) aan het einde van het derde kwartaal uit op 122 duizend.

Mkb’ers verwachten meer personeel aan te nemen in 2016
Niet alleen hebben ondernemers in het mkb meer vacatures openstaan, ze zijn ook betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf in 2016. In het kleinbedrijf denkt 18 procent van de ondernemers dat ze in 2016 meer personeel in dienst gaan nemen. Daartegenover denkt 10 procent dat hun personeelsbestand gaat afnemen in 2016. In het middenbedrijf zijn er ook meer ondernemers die aan personeelsuitbreiding denken (21 procent) dan die krimp verwachten (12 procent). Per saldo zijn de ondernemers in het mkb daarmee positiever dan in het grootbedrijf, waar het aantal bedrijven dat groei van de werkgelegenheid verwacht gelijk is aan het aantal wat krimp voorziet.

Over de omzet in 2016 zijn ondernemers in het grootbedrijf juist weer wat positiever gestemd dan hun mkb-collega’s. Ook zijn er onder het grootbedrijf meer ondernemers die een investeringsgroei verwachten dan in het midden- en kleinbedrijf.

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/vacatures-in-het-mkb-fors-toegenomen.htm

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?