Woningstichting Maasdriel onder verscherpt toezicht

0

Vanwege financiële risico’s bij Woningstichting Maasdriel heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de woningstichting op 11 november onder verscherpt toezicht geplaatst. Woningstichting Maasdriel kent een grote leningenportefeuille en kijkend naar de voorgenomen activiteiten heeft de Aw zorgen over de financiële continuïteit van de corporatie. Het financiële beeld van de opeenvolgende verantwoordingsinformatie schommelt sterk. Daarom heeft de Aw de corporatie opgedragen een herstelplan te maken om binnen een jaar in control te zijn. Woningstichting Maasdriel uit Kerkdriel verhuurt circa 1.000 woningen.

In het herstelplan moet de woningstichting duidelijk maken hoe zij de financiële functie en de kwaliteit van de financiële verantwoording significant verbetert. De prognose- en verantwoordingsinformatie moet ook aansluiten bij de sectorparameters. Tevens moet het huurbeleid geactualiseerd en onderbouwd worden, waarbij de stichting rekening moet houden met het huurakkoord, het beleid t.a.v. passend toewijzen en het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Ook moet er een goedgekeurd meerjarenbegroting komen en uitgewerkt beleid hoe de corporatie haar lasten structureel kan verbeteren. De corporatie is dringend verzocht geen materiele verplichtingen aan te gaan totdat de Aw het herstelplan heeft goedgekeurd. Nadat het herstelplan is goedgekeurd maakt de Aw afspraken met Maasdriel over de monitoring ervan.

Op dit moment staat vijftien corporaties bij de Autoriteit woningcorporaties onder verscherpt toezicht.

 

https://www.ilent.nl/actueel/woningstichting-maasdriel-onder-verscherpt-to.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?