Woningbouwvereniging Volksbelang uit Helmond onder verscherpt toezicht

0

Per 1 december stelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) Woningbouwvereniging Volksbelang onder verscherpt toezicht. De reden hiervoor is een serieus liquiditeitsrisico in relatie tot de investeringsambities en een onvoldoende risicobeheer bij de Helmondse corporatie. Volksbelang moet een herstelplan maken waarin concrete en meetbare maatregelen staan om de schuldpositie af te bouwen en de liquiditeitsrisico’s te elimineren.

Naast het opstellen van een herstelplan moet de corporatie ook hun risicobeheersing verder uitwerken met een integrale risicoanalyse als onderdeel van het risicomanagement. Tevens moet Volksbelang de effecten van het huurakkoord en het passend toewijzen op hun huurbeleid en daarmee op hun kasstromen en vermogenspositie onderzoeken. In de periode totdat de Aw het herstelplan heeft goedgekeurd raadt de Aw de corporatie dringend af nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Na goedkeuring van het herstelplan maakt de Aw afspraken met Volksbelang over de monitoring van de uitvoering van de herstelmaatregelen.

 

https://www.ilent.nl/actueel/woningbouwvereniging-volksbelang-uit-helmond.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?