Gemeente Breda en AM tekenen overeenkomst Drie Hoefijzers fase 2

0

‘Een veelbelovende en kansrijke visie op de herontwikkeling van een complexe locatie’

Wethouder Alfred Arbouw namens het College van burgemeester en wethouders van Breda en directeur Wilco van de Ban namens gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM ondertekenen een overeenkomst voor de ontwikkeling van het terrein Drie Hoefijzers fase 2 in Breda. De gemeente Breda en AM hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en risico’s met betrekking tot de ontwikkeling van deze tweede fase van de totaalontwikkeling Drie Hoefijzers, waarvan de eerste fase ten zuiden van het spoor plaatsvond. Drie Hoefijzers fase 2 ligt ten noorden van het spoor in plangebied Via Breda op de locatie waar vroeger de bottelarij van bierbrouwerij Drie Hoefijzers stond. Het plan voorziet in de realisatie van circa 280 wooneenheden, waarvan circa de helft appartementen en de helft woningen met een tuin.

Wethouder Arbouw over de ondertekening: “Met de ondertekening van de overeenkomst met AM zetten we een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling van Drie Hoefijzers fase 2. We kunnen nu verder met de bestemmingsplanprocedure. Het College is van mening dat er met het plan van AM een veelbelovende en kansrijke visie ligt voor de herontwikkeling van deze complexe locatie, met een realistisch programma en met de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de markt met unieke kansen voor wonen en werken. De plannen voor dit tweede deel van de Drie Hoefijzers passen prima in onze visie om deze bestuursperiode voluit in te zetten op het realiseren van nieuwe woningen.”

Aldo de Vries, projectontwikkelaar van AM over het project: “Met Drie Hoefijzers fase 2 wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van VIA Breda. Het voormalig industrieterrein wordt onderdeel van de binnenstad die zich met de komst van het nieuwe station verder ontwikkelt tot een gebied waar mensen kunnen genieten van Breda onder het motto ‘leven met een lach’. Gemeente Breda en AM zijn trots op de basis die hiervoor gelegd is in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan dat nu in procedure gebracht wordt.”

Crowdsourcing
De kaders voor de ontwikkeling zijn vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Hierin is ruimte gehouden om de wensen van de toekomstige bewoners in de definitieve plannen te verwerken. AM start een proces van crowdsourcing, waarbij de wensen van de toekomstige bewoners worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van dit gebied. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website www.driehoefijzers.nl.

Deze aanpak is onderdeel van I AM YOU, het co-creatiemodel van AM, waarbij wordt ontwikkeld op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met zowel particulieren als beleggers.

Over Drie Hoefijzers
Drie Hoefijzers fase 2 ligt aan de Stationslaan/Liniestraat, tussen de Terheijdenstraat en de Doornboslaan. Drie Hoefijzers biedt ruimte voor huizen met een tuin, appartementen met buitenruimtes en ook werken aan huis is mogelijk. Op de hoek bij de Terheijdenstraat komt een appartementencomplex met in de plint plaats voor commerciële ruimtes waardoor de levendigheid aan het Faamplein wordt vergroot. Meer informatie over het project is te vinden op www.driehoefijzers.nl

 

http://www.am.nl/wp-content/uploads/2015/11/PERSB-Drie-Hoefijzers-fase-2.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?