Nieuw in Aedes-bestuur: Tonny van de Ven en Joke Hofman

0

Tonny van de Ven, directeur-bestuurder van AleeWonen in Breda en Joke Hofman, directeurbestuurder van Ieder1 in Deventer zijn benoemd tot nieuwe leden van het Algemeen Bestuur van Aedes. Aedes-leden stemden in met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie tijdens het verenigingscongres op 26 november 2015 in Amsterdam.

De nieuwe bestuursleden volgen Maria Molenaar en Rein Hagenaars op. Naar het oordeel van de kandidaatstellingscommissie hebben beide vrouwen kwaliteiten die verbindend zijn voor alle leden en doelgroepen. Zij combineren dat met een ervaren én moderne kijk op de volkshuisvesting.

Tonny van de Ven (51) werkt sinds 1989 in de corporatiesector bij diverse corporaties. Na een fusie in 2008 ontstond AlleeWonen, waar ze nu directeur-bestuurder is. Binnen de sociale volkshuisvesting heeft en had Van de Ven diverse nevenfuncties, zoals bestuurslid bij Futura, lid van het SPW-verantwoordingsorgaan en eerste onderhandelaar van de werkgeversdelegatie CAO Woondiensten. ‘Aedes ben je zelf en je moet er zelf verantwoordelijkheid voor dragen’, zei Van de Ven tijdens het congres. ‘Ik hoop een goede bijdrage te leveren aan de transitie waar de sector komende jaren doorheen gaat.’

Joke Hofman (51) is ruim 10 jaar actief in de corporatiesector. Sinds 2013 is ze bestuurder bij Woonbedrijf Ieder1 in Deventer en Zutphen. Joke is lid van de deelnemersraad WSW en wil graag een bijdrage leveren aan het collectief belang en het imago van de corporatiesector. ‘Ik wil mezelf vooral inzetten voor de onderlinge verbinding’, zei Hofman. ‘Ik ben 10 jaar geleden verliefd geworden op de sector en dat gevoel wil ik overbrengen.’

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/verenigingscongressen/nieuw-in-aedes-bestuur–tonny-van-de-ven-en-joke-h.xml

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?