Woningbouwvereniging Rosehaghe onder verscherpt toezicht

0

Begin november heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de Haarlemse corporatie Rosehaghe onder verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding zijn de op termijn dreigende liquiditeitsrisico’s. De Aw heeft de corporatie opgedragen een herstelplan te maken waaruit moet blijken hoe Rosehaghe noodzakelijke investeringen kan doen zonder in liquiditeitsproblemen te komen en welke stappen het bestuur gaat zetten om de levensvatbaarheid van de corporatie te waarborgen.

De corporatie met 140 woningen staat voor een omvangrijk opgave als het renoveren van de daken van alle woningen en het plegen van groot onderhoud bij een deel van de woningen. De operationele kasstromen van Rosehaghe zijn onvoldoende om de investeringen te kunnen betalen. Ook het volledig financieren van de investeringen is geen optie. In de periode totdat de Aw het herstelplan heeft goedgekeurd raadt de Aw de corporatie dringend af nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Monitoring
Na goedkeuring van het herstelplan maakt de Aw afspraken over de monitoring van de uitvoering van de herstelmaatregelen. Daarnaast moet Rosehaghe de Aw kwartaalrapportages verstrekken met de actuele liquiditeitsprognoses.

 

https://www.ilent.nl/actueel/woningbouwvereniging-rosehaghe-onder-verscher.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?