Toezichtresultaten zorgvastgoed

0

Op korte termijn is geen risico te verwachten dat een corporatie omvalt vanwege het beheer van zorgvastgoed door woningcorporaties. Dat is de belangrijkste conclusie van het themaonderzoek Zorgvastgoed dat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

De Aw ziet wel risico’s bij individuele corporaties en heeft daar waar nodig interventies opgelegd. Corporaties dienen maatregelen te treffen om deze risico’s te mitigeren. Met de uitkomsten van de derde en laatste fase sluit de Aw het onderzoek af waarin is gekeken wat de financiële effecten zijn voor woningcorporaties door veranderende regelgeving en bezuinigingen op het terrein van langdurige zorg.

 

https://www.ilent.nl/actueel/toezichtresultaten-zorgvastgoed.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?