Woningcorporatie WoonCompas onder verscherpt toezicht

0

Op 3 november stelde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de Rotterdamse corporatie WoonCompas onder verscherpt toezicht. De financiële positie van de corporatie, met circa 1.000 verhuureenheden waaronder zorgvastgoed, is namelijk onvoldoende verbeterd ondanks de maatregelen die WoonCompas het afgelopen jaar trof. WoonCompas moet een herstelplan maken en uitvoeren om aan de normen van de Aw te voldoen.

Eind 2014 verzocht het Centraal Fonds Volkshuisvesting (als rechtsvoorganger van de Aw) WoonCompas een verbeterplan op te stellen. De voortgang en de uitvoering daarvan werd door CFV gemonitord. Na de beoordeling van de verantwoordingsgegevens over 2014 bleek dat, ondanks de getroffen maatregelen, de corporatie er niet in is geslaagd te voldoen aan de financiële normen van de Aw zoals de Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) ) en Loan-to-value ratio (LTV). Ook bestaat onzekerheid over de geprognosticeerde vermogenspositie eind 2019. Zo blijkt uit een recent door de corporatie uitgevoerde conditiemeting van een deel van het bezit een negatief effect op de vermogenspositie.

Interventie
WoonCompas moet voor het einde van het jaar een herstelplan opstellen om ervoor te zorgen dat de vermogenspositie en liquiditeitspositie eind 2018 duurzaam hersteld is. Tevens dient WoonCompas het beleid op beheer in plaats van projectontwikkeling te richten en de financiële implicatie van het zorgvastgoed expliciet in de plannen te benoemen. Dit herstelplan moet ook door de interne toezichthouders worden goedgekeurd. De Aw zal het herstelplan beoordelen en vervolgens afspraken maken met WoonCompas over de monitoring van de uitvoering van de herstelmaatregelen.

 

https://www.ilent.nl/actueel/woningcorporatie-wooncompas-onder-verscherpt.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?