Prijsontwikkeling vrije sector huurwoningen volgt inflatie

0

Vrije sector huurwoningen hebben ondanks de toegenomen vraag en het onder druk staan van de gereguleerde sector de afgelopen jaren huurprijsstijgingen gekend die rondom de inflatie lagen. De huurprijs per meter bedroeg in 2008 circa €7,70 per m² per maand en is toegenomen tot €8,70 per m² in de eerste helft van 2015. De prijsstijging bedroeg over deze periode circa 13%. Daarmee is de toename sinds 2008 nagenoeg gelijk aan de inflatie (ook 13%). De gemiddelde huurprijs per maand is op dit moment circa € 940. Dit blijkt uit de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de negen grootste woningbeleggers van Nederland. Met de cijfers uit de transactiemonitor wordt voor het eerst goed inzicht geboden in de gangbare huurprijsniveaus van niet-gemeubileerde en niet-gestoffeerde vrije sector huurwoningen.

Regionaal gezien zijn er grote verschillen. Van de vier grote steden zijn in Utrecht en Amsterdam de huurprijzen het hardst gestegen. Sinds 2008 zijn de prijzen van geliberaliseerde huurwoningen hier circa 20% gestegen, ofwel gemiddeld 2,9% per jaar.

De huurontwikkeling in Rotterdam bleef aanvankelijk achter bij de andere grote steden en het gemiddelde van de rest van Nederland. Deze trend heeft zich omgedraaid in 2014. Vanaf dat moment trekt de huurprijs aan in Rotterdam. Den Haag laat een achterblijvende huurontwikkeling zien ten opzichte van de overige grote steden en het totaal van Nederland. Het gemiddelde huurprijsniveau in Den Haag behoort echter wel tot de hoogste van Nederland.

De vierkante meterprijzen zijn in Amsterdam (€ 9,27 per m²) en Amstelveen (€ 8,94 per m²) het hoogst. Opvallend is het prijsniveau in Eindhoven waarmee deze gemeente zich tussen de 4 grote steden van Nederland nestelt.

Achtergrond
Deze cijfers zijn gebaseerd op de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen en onderzoek van Bert Teuben en Herman Gelauff van MSCI. De analyse geeft de resultaten van de verhuurtransacties van woningen in de vrije sector van de deelnemers die aangesloten zijn bij de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen. Dit zijn Altera, Amvest, Bouwinvest, CBRE Global Investors, Delta Lloyd, Eigen Haard, MN, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Vesteda. De totale database omvat circa 67.000 waarnemingen. Voor de analyse in dit artikel is initiële verhuur, gemeubileerde/gestoffeerde verhuur en shortstay buiten beschouwing gelaten. Met deze cijfers wordt voor het eerst goed inzicht geboden in de gangbare huurprijsniveaus van vrije sector huurwoningen in Nederland. De doelstelling is om ieder half jaar een publicatie over de huurprijsontwikkeling te verzorgen. Hiermee wordt meer transparantie bewerkstelligd vanuit de institutionele vastgoedbeleggingsmarkt.

 

http://www.ivbn.nl/persbericht/prijsontwikkeling-vrije-sector-huurwoningen-volgt-inflatie

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?