HMO en Saxion starten lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

0

Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO) en Saxion zijn gestart met het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. Het lectoraat richt zich op onderzoek en verspreiding van effectieve werkwijzen in vraaggerichte (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Het lectoraat staat onder leiding van dr. Kjell-Erik Bugge van Saxion. Afgelopen maandag vond de ondertekening plaats.

Urgente en belangrijke opgave
Saxion en HMO hebben elkaar gevonden vanwege de leegstand van kantoren, de noodzaak om meer en passende werkgelegenheid te creëren en de behoefte aan doelgerichte en veel efficiëntere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten in innovatie. De ontwikkeling van werklocaties is een belangrijke sleutel tot succes: investerende ondernemers versterken met elkaar het vestigingsklimaat, en dat is een duidelijk maatschappelijk belang. De overheid zoekt daarom naar effectieve werkwijzen om de investeringsbereidheid te vergroten en de werklocaties economisch vitaal te houden. Zeker is dat vraaggericht en situatieafhankelijk faciliteren, stimuleren en borgen van toekomstbestendige en vitale werklocaties belangrijke uitdagingen zijn voor de ‘Nieuwe Overheid’. Met het lectoraat bieden Saxion en HMO hierin een helpende hand.

De rol van het nieuwe lectoraat: Ontwikkeling Werklocaties
In Overijssel heeft HMO een belangrijke taak in het verbeteren van verouderde bedrijventerreinen en het aanpakken van kantorenleegstand. Centraal thema daarbij is het stimuleren van investeringen door marktpartijen. Deze aanpak is succesvol gebleken en wordt verbreed naar een integrale aanpak van werklocaties, en dan vooral de locaties die van strategisch belang zijn voor de provincie Overijssel. Het is van groot belang voor private partijen, HMO, provincie en gemeenten om het samenspel met elkaar effectief vorm te geven. Saxion, HMO en de provincie Overijssel willen hun kennis en ervaringen inzake de ontwikkeling, herstructurering en kwaliteitsverbetering van werklocaties breder en structureel verspreiden onder Overijsselse gemeenten, huidige én toekomstige professionals (studenten). Daarom willen HMO en de provincie Overijssel de bestaande kennisinfrastructuur versterken middels het financieel mede mogelijk maken van het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. Door de kennis van praktijkgericht onderzoek direct te vertalen naar het onderwijs, wordt een nieuwe generatie investeerders, beleidsbepalers en projectleiders opgeleid en hun effectiviteit vergroot.

Een prachtige uitdaging
Met het lectoraat gaan HMO en Saxion samen een prachtige uitdaging aan. Saxion heeft als hogeschool de ambitie om een significante bijdrage te leveren aan oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek wordt steeds meer in onderwijs geïntegreerd. Het nieuwe lectoraat vervult op twee manieren een belangrijke rol: door toekomstige en huidige professionals de ‘state of the art’ competenties mee te geven en door praktijkgericht onderzoek uit te voeren voor – en met – het werkveld.

Saxion versterkt met het lectoraat haar positie als toonaangevende hogeschool in ruimtelijk en stedelijk onderzoek en onderwijs. Beide organisaties dragen met het lectoraat bij aan een verdere ontwikkeling van Nederland in het domein van innovatieve werkwijzen voor interactieve besluitvorming en werklocatieontwikkeling.

Lector Kjell-Erik Bugge
Dr. Kjell-Erik Bugge studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Oslo in Noorwegen. Hij heeft, na een periode te hebben gewerkt in de industrie, ruim 20 jaar ervaring opgebouwd in praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs op het gebied van procesmanagement, interactieve besluitvorming en decision support bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. In 2013 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar decision support voor herstructureringsprocessen van bedrijventerreinen. Recent werkte hij aan verschillende onderzoeken naar werklocatieontwikkeling zoals meerdere procesanalyses, duurzame ontwikkeling, asbestsanering en het identificeren van mogelijkheden voor het verbeteren van leefkwaliteit.

 

https://www.saxion.nl/over/persberichten/nieuw-lectoraat-ontwikkeling-werklocaties/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?