DTZ Zadelhoff: Beleggersvertrouwen vastgoedmarkt op recordhoogte

0

Sinds 2007 meet DTZ Zadelhoff ieder kwartaal het vertrouwen van beleggers in de ontwikkeling van de vastgoedmarkt. Niet eerder was het sentiment onder beleggers zo positief als in het derde kwartaal van 2015. Binnen- en buitenlandse beleggers hebben veel interesse in de Nederlandse vastgoedmarkt en net als in 2014 ligt het investeringsvolume in 2015 op een zeer hoog niveau. Verwacht wordt, dat ook het Europese investeringsvolume dit jaar op een nieuw record gaat uitkomen. Van alle Europese regio’s maakte het investeringsvolume in de Benelux de sterkste groei door.

De toename van het geïnvesteerde volume gaat hand in hand met een groeiend vertrouwen onder beleggers in de vastgoedmarkt. Ieder kwartaal meet DTZ Zadelhoff het beleggersvertrouwen en deze indicator kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op de hoogste score ooit gemeten. “Feitelijk geeft dit weer dat circa 70% van de beleggers positief is over de ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarmee zijn beleggers zelfs positiever over de markt dan in 2007”, aldus Frans van Toor, als partner bij DTZ Zadelhoff verantwoordelijk voor Capital Markets.

Mede door de lage rentestand en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten is vastgoed op dit moment een populair beleggingsproduct. De interesse in Europees commercieel vastgoed is dan ook zeer groot. Het is de verwachting dat het investeringsvolume in 2015 hoger uitkomt dan het volume in het topjaar 2007 en daarmee wordt dus een nieuw record gevestigd. Opvallend is dat van alle Europese regio’s het investeringsvolume in de Benelux de sterkste groei doormaakt.

Nederland volgt de Europese tendens. Het is de verwachting dat het geïnvesteerde volume in Nederlands commercieel vastgoed in 2015 het record van 2007 nadert. In de eerste drie kwartalen in 2015 is EUR 7,1 miljard geïnvesteerd en daarmee ligt het net boven het volume van dezelfde periode in 2014. Alleen in de eerste drie kwartalen van 2007 lag het investeringsvolume hoger. Wanneer een aantal grote transacties dat momenteel boven de markt hangt doorgang vindt, kan ook in Nederland het record worden gebroken. De investeringsdruk die veel beleggers voelen, het feit dat vastgoed aantrekkelijk is geprijsd en de gunstige financieringsvoorwaarden zorgen voor veel interesse in Nederlands vastgoed.

Uit het onderzoek van DTZ Zadelhoff naar het beleggersvertrouwen blijkt dat circa 60% van de beleggers het gebrek aan geschikte beleggingsproducten als een potentieel risico identificeert. Eveneens 60% van de beleggers verwacht dat de aanvangsrendementen het komende kwartaal verder zullen verscherpen. De huidige risicoschatting lijkt sterk op die in 2007. Nu de economie weer groeit en het sentiment positief is, worden vooral risico’s die direct verband houden met de beleggingsmarkt geïdentificeerd.

De ontwikkelingen op de gebruikersmarkt worden minder als een risico gezien. Toch is van herstel op deze gebruikersmarkten vooralsnog nauwelijks sprake. De opname van kantoorruimte zal in 2015 weliswaar 3% hoger uitkomen dan in 2014, maar dat komt niet in de buurt van het opnameniveau van voor de economische recessie. De winkelmarkt heeft te kampen met meer leegstand en met uitzondering van sommige A-locaties is van een toenemende vraag geen sprake. De vraag naar hoogwaardig logistiek vastgoed neemt wel toe.

De ontwikkelingen geven aan dat de toenemende dynamiek op de beleggingsmarkt niet wordt veroorzaakt door een opleving van de gebruikersmarkten. Van Toor: “Het is aannemelijker dat de groei is te danken aan het inprijzen van de risico’s, de lage rentestand en het feit dat beleggers momenteel voldoende vertrouwen hebben het door hen gewenste rendement op vastgoed te kunnen realiseren.”

 

https://www.dtz.nl/nl/over-dtz-zadelhoff/nieuws-en-agenda/overzicht-nieuwsberichten/2015/q4-2015/nieuwsberichten-uit-het-vierde-kwartaal-van-2015/beleggersvertrouwen-vastgoedmarkt-op-recordhoogte/?page=1

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?