KPMG: “Investeringen in Europees vastgoed nemen aanzienlijk toe”

0

De investeringen in Europees vastgoed zijn in de eerste zes maanden van dit jaar aanzienlijk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2015 werd voor een bedrag van € 135 miljard in Europees onroerend goed geïnvesteerd, een toename van 37% vergeleken met de eerste zes maanden van 2014.

Vooral internationale investeerders zijn verantwoordelijk voor de groei van de Europese investeringen. Ruim 50% van de investeringen in Europees vastgoed is afkomstig van financiers van buiten Europa. Het is voor het eerst sinds 2007 dat internationale investeerders goed zijn voor meer dan de helft van de totale omvang.

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van de vastgoedpraktijk van KPMG naar de investeringen in Europees onroerend goed. Met een aandeel van 37% waren vooral kantoorgebouwen in de eerste zes maanden van dit jaar populair bij investeerders, gevolgd door winkelpanden met 26%. Woningen waren goed voor een aandeel van 16%. Toch zitten de investeringen in woonhuizen flink in de lift. Vergeleken met vorig jaar namen de investeringen in woningen met 103% toe.

Verenigd Koninkrijk belangrijkste markt
In Europa blijft het Verenigd Koninkrijk veruit de belangrijkste markt voor vastgoedinvesteringen. In de eerste zes maanden van 2015 werd voor een bedrag van € 48 miljard in Brits vastgoed geïnvesteerd, bijna 35% van de totale vastgoedinvesteringen in Europa.

Met een stijging van 56% namen de investeringen in Brits vastgoed dit jaar ook nog eens fors toe ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Vooral de regio Londen was in trek bij investeerders. Bijna € 28 miljard kwam terecht in de regio groot Londen, zo’n 60% van de totale investeringen in het Verenigd Koninkrijk. De Londense regio trok net zoveel investeringen aan als de totale investeringen in Duits vastgoed.

“Londen blijft dan ook nog steeds bij uitstek de belangrijkste locatie voor internationale vastgoedinvesteerders”, zegt Sander Grunewald van KPMG. Grunewald: “De belangrijkste redenen voor investeerders om voor Londen te kiezen zijn de positieve vooruitzichten op groeiende huuropbrengsten en de politieke onzekerheid binnen de Eurozone. Toch realiseren steeds meer investeerders zich ook dat aan een verdere waardegroei van vastgoed in Londen mogelijk een eind lijkt te komen.”

Duitse woningmarkt opvallend in trek
Duitsland trekt na het Verenigd Koninkrijk de meeste vastgoedinvesteringen in Europa aan. Het land was in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor een bedrag van € 29 miljard, een toename van 35% vergeleken met de eerste helft van 2014.

Grunewald: “Opvallend is dat de Duitse woningmarkt qua volume belangrijker is dan de kantorenmarkt. In de eerste zes maanden werd voor een bedrag van € 17 miljard in woningen geïnvesteerd, terwijl de investering in de kantorenmarkt beperkt bleef tot € 9,1 miljard. In de kantorenmarkt werd overigens wel een opvallend groot aantal omvangrijke transacties gerealiseerd. In de eerste zes maanden was sprake van 21 transacties met een waarde van meer dan € 100 miljoen, goed voor een totaal bedrag van € 4,6 miljard.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de investeringen in Duitsland niet op één stad gericht, maar verspreid over een aantal steden. Daarbij voert Berlijn de ranglijst aan met 17% van de investeringen, gevolgd door Frankfurt met 13%. De zeven grootste steden in Duitsland zijn goed voor 51% van de totale investeringen.”

Verschuivingen op Nederlandse vastgoedmarkt
Ook in Nederland is sprake van een toename van vastgoedinvesteringen. In de eerste helft van 2015 steeg het aantal transacties met koopwoningen tot 75.000 en de totale investering tot € 16,9 miljard. Vergeleken met 2014 betekent dit een toename van 19% in transacties en 3% in waarde.

“Voor commercieel vastgoed is sprake van een beperkte groei”, constateert Frank Mulders van KPMG. Mulders: “Het aantal transacties steeg met niet meer dan 1,7%, resulterend in een totale investering van € 3,8 miljard. Wat daarbij vooral opvalt is dat de belangstelling van investeerders naar een ander type kantoren verschuift. Als gevolg van het beperkte aanbod van prime kantoren in combinatie met de beschikbare liquiditeit van met name buitenlandse investeerders, ontstaat bij hen een toegenomen interesse voor secundaire kantoren.”

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

 

http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Persberichten/Pages/KPMG-Investeringen-in-Europees-vastgoed-nemen-aanzienlijk-toe.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?