CBRE: Buitenlandse beleggers investeren in Nederlandse nieuwbouwprojecten

0

De activiteit van beleggers in de woningmarkt blijft hoog. Met name investeringen in nieuwe woningprojecten zijn de afgelopen twee kwartalen toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de oplopende schaarste van bestaande woningproducten en de zoektocht van beleggers naar investeringsobjecten. Uit de MarketView Residential van CBRE blijkt dat in het 2e en 3e kwartaal van 2015 voor € 774 miljoen werd belegd in nieuwe ontwikkelingen, ongeveer 68,3% van het totale volume.
Buitenlandse toetreders

Buitenlandse partijen hebben de laatste twee kwartalen hun intrede gedaan op de beleggingsmarkt voor nieuwbouwwoningen. Toenemende investeringen in dit segment beantwoorden aan een groeiende vraag naar vrijemarkt huurwoningen voor huishoudens met een inkomen dat boven de sociale huurwoninggrens ligt. Onder andere de strenger wordende hypotheekvoorwaarden stuwen deze groeiende vraag. Er ontstaat meer ruimte voor beleggers doordat sociale woningbouwcorporaties door de gewijzigde regelgeving nauwelijks meer huurwoningen voor de vrije markt bouwen. Daarnaast focussen ze zich op het huisvesten van huishoudens met lage inkomens.
Alexander Buijs, Director Residential Investment Properties, CBRE

Verder herstel in de eigenaar-bewonersmarkt vindt voornamelijk plaats in de grote steden in de noordvleugel van de Randstad. Hiermee loopt het prijsniveau van de grote steden steeds verder vooruit op sommige landelijke gebieden en grensregio’s. Zo stegen de huizenprijzen in Amsterdam en Utrecht in het derde kwartaal van 2015 ten opzichte van een jaar eerder met respectievelijk 9,9% en 7,3%.

Vooruitzichten
CBRE verwacht dat beleggers de ruimte die sociale woningbouwcorporaties achterlaten zullen opvullen en gaan investeren in nieuwbouwwoningen in wijken waar sociale woningbouwcorporaties nu nog dominant zijn. Binnenlandse en buitenlandse partijen blijven beleggen in nieuw gebouwde huurwoningen. In hun zoektocht naar een goed rendement investeren beleggers steeds vaker in woningen voor specifieke doelgroepen zoals young professionals, studenten en zorgbehoevenden.

 

http://nieuws.cbre.nl/buitenlandse-beleggers-investeren-in-nederlandse-nieuwbouwprojecten/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?