Minister wil meer invloed op WSW

0

Minister Blok wil via een ministeriële regeling in kunnen grijpen in het beleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Om dit mogelijk te maken moet de nieuwe Woningwet worden aangepast, schrijft Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil kunnen ingrijpen bij het WSW, als de financiële spelregels van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) naar zijn mening te veel uiteen lopen. Blok volgt het idee van ‘verticaal toezicht’: de Aw is leidend en stelt de voorwaarden, het WSW volgt de werkwijze van de Aw. Als de eisen van Aw en WSW gelijk zijn, scheelt dit corporaties veel administratieve lasten.

Aedes: extra bevoegdheid onnodig
Aedes juicht verlaging van de administratieve lasten van corporaties toe en is daarom ook voorstander van verticaal toezicht. Maar volgens Aedes heeft de minister al voldoende mogelijkheden om in te grijpen bij het WSW; een extra mogelijkheid via een ministeriële regeling is niet nodig. Zo’n extra bevoegdheid kan bovendien zorgen voor politieke inmenging in het WSW, waardoor het fonds niet meer onafhankelijk en objectief zijn taak kan uitoefenen.

De minister kondigt in de brief daarnaast aan dat hij eerdere afspraken tussen het Rijk en het WSW om wil zetten in wetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afspraak dat de minister zijn goedkeuring moet geven aan de beleidsregels van het WSW en voor de afspraak dat bestuurders en commissarissen van het WSW vooraf worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/financi-n/financi-n-n/wsw/minister-wil-meer-invloed-op–wsw.xml

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?