Amsterdam start grootschalig duurzaamheidsonderzoek voor de vastgoedsector

0

In navolging van het succesvolle duurzaamheidsonderzoek naar kantoren op de Zuidas vorig jaar start deze week een grootschalig onderzoek naar kantoorpanden in heel Amsterdam. Net als in Rotterdam en Utrecht is het de bedoeling om van 1/3 van de kantorenvoorraad een beeld te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Ook instellingen uit het hoger onderwijs kunnen deelnemen. In Amsterdam gaat het om minimaal 2.000.000 m² kantorenvastgoed in de stad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen het komende half jaar hulp in het uitvoeren van een BREEAM-NL In-Use self-assessment, onder andere door praktische werksessies, een telefonische helpdesk en thematische kennissessies en bijeenkomsten. In Den Haag wordt tegelijkertijd gestart met een zelfde onderzoek, zodat in juni 2016 een groot deel van de kantorenvoorraad van de vier grote steden (G4) in beeld is. De G4 nemen hiermee het initiatief om eigenaren en eindgebruikers van vastgoed te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding vormen voor concrete samenwerking tussen de vier steden en de vastgoedsector op het gebied van onder andere energie, materiaalgebruik en vervoer. Het onderzoek biedt deelnemende bedrijven inzicht in hun eigen positie ten opzichte van andere deelnemers en in de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering. Daarnaast geeft het onderzoek ook een beeld van mogelijke kansen en knelpunten voor de verdere verduurzaming van de kantorensector, zodat die gezamenlijk kunnen worden geadresseerd.

Gekozen methodiek: BREEAM-NL In-Use
De methodiek voor het onderzoek is BREEAM-NL In-Use. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is binnen Europa een van de meest gebruikte instrumenten om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. Deze methode kijkt niet alleen naar het energiegebruik maar ook naar andere duurzaamheidsaspecten zoals materiaalgebruik en de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving.

Het label In-Use is specifiek ontwikkeld voor het meten van bestaande gebouwen. Ook maakt het label onderscheid in drie rollen, te weten: eigenaar, beheerder en gebruiker. Hierdoor kunnen betrokken partijen zelf een score bepalen en deze gezamenlijk bespreken. Er zijn in totaal negen categorieën waarop wordt gescoord: energie, transport, water, materialen, afval, ecologie, vervuiling, gezondheid en management.

Eigenaren, gebruikers en beheerders kunnen zich aanmelden voor deelname
Voor het onderzoek in Amsterdam worden partijen in de stad actief benaderd om deel te nemen. Kantoorlocaties die in ieder geval in het onderzoek worden betrokken zijn Arena/Zuidoost centrum, Sloterdijk, Zuidoost/Amstel III, Centrum, de Omval/Amstelstation, IJ-oevers, Oostelijke Handelskade, Riekerpolder, Zuidas en Science Park. Deelnemers aan het onderzoek krijgen hulp bij het invullen van de vragenlijst van een gespecialiseerd adviesbureau. Het invullen kost, afhankelijk van de ervaring van de deelnemers, 2 tot 4 uur. Voordeel van deze systematiek is dat per categorie een objectieve, meetbare indruk ontstaat van de prestaties en kansen op het gebied van duurzaamheid. De individuele gegevens van bedrijven zijn niet openbaar. Wel worden de gegevens van alle deelnemers samengevoegd in één overzicht, zodat elke deelnemer kan vaststellen hoe de eigen scores zich verhouden tot die van de overige deelnemers.

Geïnteresseerde eigenaren, eindgebruikers en beheerders kunnen zichzelf aanmelden voor deelname via Arne Balvers van bbn adviseurs, a.balvers@bbn.nl

 

https://www.dgbc.nl/actueel/nieuwsarchief/amsterdam-start-grootschalig-duurzaamheidsonderzoek-vastgoedsector

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?