CBS: Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

0

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een corporatie. In de eerste zeven maanden van 2015 nemen corporaties nog maar een derde van de geplande nieuwbouw van huurwoningen voor hun rekening. Dit meldt CBS.

Aantal vergunningen zit weer in de lift
In 2013 bereikte het aantal vergunningen voor nieuwe huurwoningen een dieptepunt. Corporaties kregen toen voor 5 200 nieuwe huurwoningen een vergunning, tegenover ruim 17 duizend in 2009. Inmiddels neemt dat aantal weer toe. In de eerste zeven maanden van 2015 lag het aantal vergunningen voor corporaties 46 procent hoger dan een jaar eerder. Doordat het aantal vergunningen voor projectontwikkelaars nog harder toenam, daalde het aandeel van de corporaties wel.

20 000 corporatiewoningen staan langdurig leeg
Ondanks het teruglopende aantal nieuwe huurwoningen staat nog een deel langdurig leeg. Op 1 juli 2013, de meest recente peildatum, stonden ruim 20 duizend huurwoningen van corporaties langer dan anderhalf jaar leeg. Ongeveer een kwart van deze woningen is niet beschikbaar voor de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat ze op de nominatie staan voor sloop. Het grootste aantal, ruim 5 duizend, stond in Zuid-Holland.

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2015/rol-corporaties-in-nieuwbouw-neemt-gestaag-af.htm

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?