Corporaties en werknemers akkoord met nieuwe CAO

0

Het bestuur van Aedes en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO Woondiensten. De CAO loopt met terugwerkende kracht van 2 januari 2014 tot en met 31 december 2016 en geldt voor 28.000 medewerkers.

Werknemers van woningcorporaties krijgen een structurele loonsverhoging van 1 procent op 1 november 2015 en 1,25 procent op 1 januari 2016. Daarnaast krijgen zij in november 2015 een eenmalige uitkering van 900 euro bruto, gevolgd door twee uitkeringen van 450 euro bruto in april en juli 2016 (naar rato van de omvang van het dienstverband). Verder wordt de voorwaardelijk vroegpensioenregeling in de periode tot en met 2019 met 40 procent afgebouwd.

Van-werk-naar-werk
Ook stellen werkgevers 1 miljoen euro beschikbaar om de mobiliteit van corporatiemedewerkers te stimuleren, bijvoorbeeld via van-werk-naar-werktrajecten. In de CAO is ook opgenomen waaraan een sociaal plan moet voldoen.

Onderzoek marktconforme lonen
Om in de toekomst tot een CAO met marktconforme lonen te kunnen komen, onderzoeken werkgevers en vakbonden het komende half jaar de beloningen van woningcorporaties met vergelijkbare sectoren.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/arbeidsvoorwaarden/cao-onderhandelingen/corporaties-en-werknemers-akkoord-met-nieuwe-cao.xml

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?