Logistiek wordt een nog belangrijkere differentiator

0

Retailers zien logistiek al als een belangrijk punt om zich op te onderscheiden en de verdere opkomst van omni-channel zal dit nog verder versterken. Dat komt omdat efficiënte logistiek van groot belang is voor retailers om een hoog serviceniveau te waarborgen via al hun verkoopkanalen. Dit blijkt uit de Ranking E-commerce Locaties die JLL als uitbreiding van de Ranking Logistieke Locaties heeft opgesteld.

De top 5 van de Ranking E-commerce Locaties verschilt licht van de top 5 van de Ranking Logistieke Locaties. Dit geringe verschil tussen beide rankings van JLL is te verklaren door een aantal aspecten. Voor E-commerce operaties spelen bepaalde vestigingscriteria namelijk een belangrijkere rol. Hierbij is bijvoorbeeld de aanwezigheid van expresdiensten en arbeidspotentieel van groter belang dan bij een traditionele logistieke operatie.

Sven Bertens, Head of Research Advisory van JLL: “De opkomst van internetwinkelen en daarmee de groei van E-commerce operaties heeft zeker tot gevolg gehad dat het logistieke landschap aan het veranderen is. Over de afgelopen jaren zien we een duidelijke schaalvergroting van distributiecentra. De van oudsher belangrijke logistieke locaties blijven echter in grote mate ook de E-commerce operaties aantrekken.”

Methode
JLL heeft in 2015 de eerste editie van de Ranking Logistiek uitgebracht om marktpartijen te kunnen informeren over hun locatiekeuzen. JLL heeft in totaal 40 Nederlandse regio’s onderling vergeleken. Hiervoor zijn alle logistieke bedrijventerreinen in de 40 COROP regio’s geanalyseerd. Alle regio’s zijn beoordeeld op 8 verschillende thema’s, met in totaal 21 onderliggende indicatoren. Op elk van deze indicatoren zijn de regio’s gerangschikt van 1 tot 40. De totaalscore van een locatie is bepaald door de scores per indicator te vermenigvuldigen met een wegingsfactor, waardoor een samengestelde index ontstaat. Voor de Ranking E-Commerce Locaties zijn de wegingsfactoren aangepast.

Bas Geijtenbeek, Head of Industrial & Logistics van JLL: “Naast locatieverschillen zijn er uiteraard ook verschillen als het gaat om het vastgoed zelf. Een E-commerce operatie wijkt op een aantal punten af van een traditionele operatie zoals bijvoorbeeld grotere mezzanine vloeren, geautomatiseerde systemen en een groot arbeidspotentieel. Om die reden hebben veel E-commerce gerelateerde transacties betrekking op built-to-suit ontwikkelingen.”

 

http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/767/logistiek-wordt-een-nog-belangrijkere-differentiator

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?