Dynamis: Vervangingsvraag voert boventoon kantorenmarkt

0

Regionale opnamecijfers wisselen sterk, aanbod blijft stabiel.

Het aanbodvolume stabiliseert en ondanks dat het opnameniveau stijgt, zijn regionaal sterke verschillen waar te nemen. Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Aanbod blijft stabiel
Gedreven door de economische crisis en concepten als ‘het nieuwe werken’ is het aanbod kantoorruimte de afgelopen jaren opgelopen tot ongeveer 7,25 miljoen m². In de meest recente kwartalen is zichtbaar dat het aanbodvolume zich stabiliseert. In enkele onderzochte regio’s, zoals Amsterdam, Tilburg en Groningen, is zelfs een stevige aanboddaling van 5 tot 15% zichtbaar op jaarbasis.

Vluchtelingen in leegstaande kantoorruimte
Intussen wordt onder andere vanuit de Tweede Kamer geopperd vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten in kantoorpanden om zo verdringing op de woningmarkt c.q. sociale huursector te voorkomen. Op korte termijn kan de opvang er toe leiden dat het aanbod van kantoorruimte verkleint. Naar verwachting zal dit met name betrekking hebben op het deel van het aanbod dat binnen de kantorensector als minder kansrijk wordt geclassificeerd. Verzorgingshuizen, die (tijdelijk) meer en meer leeg komen te staan, kunnen tevens een goed alternatief zijn.

Opnameniveau stijgt in het derde kwartaal naar 241.000 m²
Over 2015 houdt het opnameniveau nagenoeg een gelijke tred met het opnameniveau van 2014, namelijk 715.000 m² tegenover 690.000 m² in 2014. Wel zijn regionaal sterke verschillen waar te nemen. Met name in de regio Zuid blijft het opnameniveau achter bij het langjarig gemiddelde. In de regio Oost bevindt het opnameniveau zich reeds op het niveau van het langjarig gemiddelde.

Ook in het derde kwartaal zijn enkele kantoorpanden van de markt gehaald ten behoeve van transformatie- en herontwikkelingsprojecten naar onder andere (studenten)woningen en hotels. Het aanbod dat aan de kantorenmarkt wordt onttrokken betreft veelal kantoorpanden die al tegen een lagere prijs stonden aangeboden en verouderd zijn. Gelet op de locatie en bouwkundige staat van de kantoorpanden biedt het voor ontwikkelaars en beleggers (financieel) perspectief om deze panden op te kopen en te transformeren of op te kopen voor vervangende nieuwbouw.

Verwachting
De economische vooruitzichten, die het Centraal Planbureau (CPB) rond Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zullen naar verwachting niet direct effect sorteren in een sterke stijging van het opnameniveau op de kantorenmarkt.

Over heel 2015 zal het opnameniveau, net als in 2014, rond één miljoen m² uitkomen. Ook in 2016 is de verwachting dat de vervangingsvraag de boventoon voert en dat de toename in werkgelegenheid nog niet direct leidt tot een sterke uitbreidingsbehoefte. Wel zal door het aflopen van huurcontracten het opnameniveau in 2016 hoger liggen dan in de afgelopen twee jaar.

Het aanbod zal in 2016, mede veroorzaakt door onttrekkingen voor transformaties en beperkte toevoegingen van nieuwbouw, verder stabiliseren en in enkele stedelijke regio’s krimpen. Gelet op de veranderende kwaliteitsvraag op de kantorenmarkt is het noodzakelijk het aanbod meer gesegmenteerd te benaderen. Voor de dynamiek op de kantorenmarkt zal ook maatschappelijk verantwoorde nieuwbouw nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige gebruikersvraag. In het jaarrapport ‘Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016’ zal op deze segmentatie en gebruikersvraag van de kantorenmarkt worden ingegaan.

 

http://dynamis.nl/Nieuws/11979/Vervangingsvraag-voert-boventoon-kantorenmarkt.html#.VhJ_ifntlHw

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?