Rijk: Snel meer capaciteit voor huisvesting vergunninghouders

0

Het Rijk neemt maatregelen waardoor gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders sneller extra capaciteit kunnen realiseren. Zo zal het Rijksvastgoedbedrijf leegstaande gebouwen die voor de verkoop bedoeld zijn ter verhuur gaan aanbieden aan gemeenten. In deze panden kan na ombouw (onzelfstandige) woonruimte worden gerealiseerd.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het gebruik van een wettelijke experimenteerbepaling waardoor corporaties het beheer en exploitatie van deze panden kunnen verzorgen. De huidige wetgeving staat niet toe dat corporaties panden exploiteren die ze niet in eigendom hebben.

Het Rijk ondersteunt met de maatregelen de gemeenten bij het invullen van hun taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. De extra mogelijkheden moeten de druk op de bestaande voorraad sociale huurwoningen verlichten. Ook wil het kabinet voorkomen dat de huisvesting van vergunninghouders leidt tot langere wachttijden voor andere woningzoekenden. De maatregelen komen bovenop al lopende initiatieven en verkenningen.

 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2015/10/02/rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisvesting-vergunninghouders

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?