Evert Bartlema nieuwe directeur woningcoöperatie Samenwerking

0

Op 1 oktober treedt Evert Bartlema (56) in dienst als directeur van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking. Hij volgt Paul Trumpie op, die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Bartlema beschikt over ruime ervaring in de woonsector. Voorheen werkte hij onder meer bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en bij de corporaties Rochdale, Ymere en De Alliantie. Daarnaast was hij lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Westerpark, met in zijn portefeuille onder meer wonen en stedelijke vernieuwing. De afgelopen jaren was hij zelfstandig adviseur op het gebied van wonen, stedelijke vraagstukken en gebiedsontwikkeling, en was hij verbonden aan Seminars op Maat.

Volgens voorzitter Jacques Bettelheim is de keuze van het bestuur van Samenwerking voor Bartlema gebaseerd op een samenstel van factoren: “Hij is inhoudsdeskundig op de terreinen die voor Samenwerking van belang zijn, zoals wonen, bouw en financiën, en hij heeft veel ervaring met beleids- en strategieontwikkeling. Onze coöperatie staat voor een aantal belangrijke beleidskeuzes. We verwachten dat Bartlema een belangrijke rol zal spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleidsplan, dat momenteel in de steigers staat.”

Bartlema ziet uit naar zijn nieuwe functie: “Samenwerking is een vereniging met een rijke historie en monumentaal bezit op een prachtplek in de stad. De coöperatie wordt als organisatiemodel nu terecht weer herontdekt; ik draag er graag aan bij dat de leden komende jaren enthousiast blijven over hun vereniging en haar bezit”.

Momenteel heeft Bartlema een tweetal nevenfuncties; hij zal deze combineren met het directeurschap van Samenwerking. In de eerste plaats is hij lid van de raad van commissarissen van Vestia. Hij bekleedt deze functie sinds 2012, na de affaire rondom deze woningstichting. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting ‘Effe bij moeder an’, een huiskamer voor ex-psychiatrische patiënten in Amsterdam.

Samenwerking bestaat sinds 1908 en biedt huisvesting aan haar leden. De coöperatie richt zich op mensen die niet behoren tot de doelgroep van woningcorporaties. Samenwerking telt circa 4000 leden en is eigenaar van circa 900 woningen, een wooncomplex met 188 meest onzelfstandige appartementen, alsmede enkele bedrijfs- en winkelpanden in Amsterdam-Zuid. Het nagenoeg volledige monumentale bezit concentreert zich rondom de Harmoniehof, met enkele complexen op (loop)afstand.

 

http://www.samenwerking.org/nieuws/persbericht.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?