De Hallen Amsterdam winnaar StiB Award 2015

0

Op maandag 28 september is de winnaar van de jaarlijkse WPM Groep/Vastgoedmarkt StiB Award bekend gemaakt. Onafhankelijk juryvoorzitter Henk Jagersma, bestuurslid IVBN en directeur Vastgoed Syntrus Achmea maakte de winnaar op het drukbezochte symposium ‘De aantrekkelijke stad in een veranderende wereld’ bekend.

Het symposium ging in op de vraag of stedelijke vernieuwing het tempo van maatschappelijke verandering aankan. Dagvoorzitter Johannes van Bentum (hoofdredacteur VGM) kondigde een inspirerend programma aan met sprekers;
· Bert van Delden, plv. directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties BZK
· Paul Schnabel (Socioloog, voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau en eerste kamer lid)
· Peter Savelberg (Urban Innovator)
· Pieter Affourtit (Algemeen directeur WPM Groep)
· Henk Jagersma (Bestuurslid IVBN en CEO Syntrus Achmea Vastgoed)
· Leendert Bikker (eigenaar BIKKER & Company)

Ten slotte was het tijd om de winnaar van de WPM Groep/Vastgoedmarkt StiB Award bekend te maken. Door het toekennen van de jaarlijkse StiB Award – in 2013 voor het eerst – belonen WPM Groep en Vastgoedmarkt de meest succesvolle, recent voltooide gebiedsversterking binnen Nederland, die op een onderscheidende manier bijdraagt aan het intensiveren van de vitaliteit en de dynamiek van een stad, stadsdeel of dorp.

De vakjury, bestaande uit:
· Henk Jagersma: Bestuurslid IVBN en CEO Syntrus Achmea Vastgoed (voorzitter jury);
· Paul Schnabel: Socioloog en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;
· Johannes van Bentum: Hoofdredacteur Vastgoedmarkt;
· Dhr. Schneider: Wethouder gemeente Rotterdam;
· Winy Maas: (Landschaps-)architect, professor en urbanist;
· Peter Savelberg: Urban Innovator;
· Pieter Affourtit: Algemeen Directeur WPM Groep.

heeft ook dit jaar alle genomineerde projecten bezichtigd. Al eerder werden op basis van inhoudelijke criteria viif genomineerden gekozen, welke zich naar het oordeel van de jury in dit kader overtuigend hebben weten te onderscheiden. Naast De Hallen waren dat Amsterdam Oostpoort, Tivolu/Vredenburg Utrecht, Twello, ABC Wonen en Rotterdam De Markthal.
Tijdens het projectbezoek werd het al snel duidelijk dat er sprake was van een nek-aan-nek race tussen twee potentiële winnaars, de Markthal te Rotterdam en De Hallen te Amsterdam. De twee projecten verschillen van elkaar wat betreft schaalniveau en hebben een geheel andere context maar scoren op de criterai van de StiB beide hoog. Het project dat uiteindelijk de winnaar is van de StiB Award 2015 is het project dat over het geheel genomen het hoogste scoorde op de aspecten functie, identiteit, impuls en vernieuwing en daarnaast het beste past bij de essenties van de Steden in Beweging Award. De Hallen heeft duidelijk een impuls gegeven aan de dynamiek in de directe omgeving. Dat de buurt in de volksmond al wordt aangeduid met Hallenkwartier zegt veel.

De winnaar van de StiB Award 2015 is een project dat:

· onlosmakelijk verbonden is aan haar locatie;
· bijdraagt aan stedelijke vitaliteit;
· lokaal ondernemerschap stimuleert;
· flexibel, meervoudig en duurzaam is in het gebruik;
· gezorgd heeft voor een eigen dynamiek van de omgeving;
· bewoners trots maakt;
· en een voorbeeld is van het nieuwe planologisch denken

Tot slot spreekt de jury de hoop uit dat de StiB Award een bijdrage zal leveren aan de discussie over de toekomst van steden en dorpen en uiteraard over het vakgebied vastgoedontwikkeling. Meer dan voorheen staan de gebruiker en de bijdrage aan de identiteit van de stad centraal. Het is verrassend te zien dat een aantal projecten op voortreffelijke wijze hier invulling aan hebben gegeven. Vanuit die optiek zijn de genomineerde projecten voorbeelden voor allen die in ons vakgebied actief zijn.

 

http://www.wpmgroep.nl/nieuws/449/8/de-hallen-amsterdam-winnaar-stib-award-2015/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?