Geert Hurks treedt terug als voorzitter Raad van Bestuur Hurks groep

0

Geert Hurks treedt, na vijftien jaar deze functie te hebben vervuld, terug als voorzitter Raad van Bestuur van Hurks groep om per 1 januari 2016 toe te treden tot de Raad van Commissarissen. De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Hurks groep zijn Geert Hurks zeer erkentelijk voor zijn grote bijdragen aan de onderneming gedurende zijn 23-jarige dienstverband en zijn zeer verheugd dat zijn kennis, ervaring en netwerk beschikbaar blijven voor de onderneming.

Geert Hurks moest zich het afgelopen half jaar vanwege ziekte noodgedwongen terugtrekken uit de Raad van Bestuur. In die periode heeft hij zich bezonnen op zijn toekomst, zowel zakelijk als privé. In overleg met de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen is hij tot het besluit gekomen zich beschikbaar te stellen voor de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur van Hurks groep wordt met ingang van 1 oktober aanstaande gevormd door William Bontes (CEO) en Paul Born (COO). William Bontes is sinds 1 mei 2014 CFO bij Hurks groep en was tijdens de afwezigheid van Geert Hurks al waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. Paul Born is sinds 1 mei 2015 werkzaam als COO. Naar de mening van de Raad van Commissarissen en aandeelhouders hebben William Bontes en Paul Born de afgelopen periode bewezen uitstekende bestuurders te zijn en ook prima te passen bij de cultuur van Hurks groep die in 2016 zijn 100-jarig bestaan viert.

 

http://www.hurks.nl/nl/over-ons/nieuws/geert-hurks-treedt-terug-als-voorzitter-raad-van-bestuur-hur/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?