Snelle voortgang bouw studentenwoningen

0

Afgelopen jaar zijn er door de partijen uit het landelijk actieplan studentenhuisvesting (LAS) ruim 6.300 extra studentenwoningen bijgebouwd. Samen met de nog in aanbouw zijnde en geplande studentenwoningen komt het aantal tot 2016 uit op 26.850. Dit is ruim meer dan het afgesproken aantal van 16.000. Dit schrijft minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer op basis van cijfers van Kences.

Naast de betrokken partijen uit het LAS zijn ook andere woningcorporaties en private partijen actief zijn in studentenhuisvesting. Deze andere partijen realiseren nog eens bijna 22.000 studentenwoningen. In totaal komen er tot 2016 ongeveer 49.000 studentenwoningen in Nederland bij. Dit is goed nieuws voor de studenten die op zoek zijn naar huisvesting. Toch blijft er sprake van grote regionale verschillen. In Utrecht en Amsterdam blijft de spanning tussen vraag en aanbod het grootst.

Wet- en regelgeving
Het Rijk heeft de afgelopen jaren een aantal wetten en regels voor studentenwoningen versoepeld. Zo is de minimale oppervlakte voor nieuwe studentenwoningen per 1 juli 2015 van 18 naar 15 m2 gegaan en is de verplichting voor een eigen balkon of fietsenhok geschrapt. Campuscontracten worden uitgebreid voor promovendi. Ook zijn de administratieve lasten voor verhuurders aangepakt; verhuurders hoeven niet langer het inkomen van studenten te toetsen, een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling volstaat.

Vervolg LAS
Alle partijen zijn van mening dat een nieuw actieplan over het aantal te bouwen studentenwoningen niet nodig is. Wel komen de partijen in het najaar met een toekomstagenda studentenhuisvesting. Hierin worden thema’s opgenomen zoals het verbeteren van het monitoren van studentenhuisvesting, huisvesting van internationale studenten en de verhouding tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van studentenwoningen.

Campagne brandveiligheid
De landelijke studenten vakbond (LSVb) heeft voor studenten en studentenhuisvesters een brandveiligheidcampagne ontwikkeld. Partijen uit het LAS hebben de campagne omarmd. De campagne start dit najaar in meerdere studentensteden en richt zich op het naleven van brandveiligheidseisen en het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn.

Kamerbrief Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/14/snelle-voortgang-bouw-studentenwoningen

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?