APF International biedt overheden een financieringsalternatief via nieuw fonds “Long Term CRE Investment Fund”

0

Het fonds heeft als strategie om te investeren in vastgoed dat essentieel is voor eindgebruikers om uiteenlopende redenen. Dit kunnen zeer specifieke tailor made panden zijn, maar dat is geen noodzaak. Het gebouw kan bijvoorbeeld een kritische rol vervullen binnen de activiteiten van de gebruiker.
De eerste transactie met de Gemeente Assen is vorige week afgerond. Het betrof een investeringsvolume van ruim 17.000.000 euro. Het gaat om het regio hoofdkantoor van Veiligheidsregio Drenthe en de GGD gesitueerd aan de Mien Ruysweg te Assen. Het gebouw is circa twee jaar geleden gebouwd in opdracht van de gemeente en is
maatwerk voor de gebruikers. Het gebouw is zeer langjarig verhuurd. Verkoop van het gebouw levert de Gemeente Assen een reële bezuiniging op.

De volgende geplande aankopen betreffen tevens langjarig aan Nederlandse Gemeenten of rijksoverheid verhuurde objecten. Indien er een solide credit rating is kunnen ook niet overheidsgerelateerde huurders kwalificeren voor dit fonds dat onderdeel is van het in Luxemburg genoteerde Fotex Holding SE en gemanaged wordt door de Amsterdamse investment manager. Doelstelling is het fonds te laten groeien in de aankomende jaren naar een omvang van circa 250 miljoen.
Redenen voor partijen om over te gaan tot een verkoop kunnen bijvoorbeeld zijn het realiseren van kostenbesparingen en verkleinen van toekomstige (onderhouds)risico’s, het efficiënter uitvoeren van het beheer van het vastgoed (besparingen facilitair), het verschuiven van niet renderend kapitaal in gebouwen naar het financieren van activiteiten en het verkleinen van de schuldpositie (met als gevolg het verlagen van de rentekosten en optimaliseren van de treasury positie).

Verkoper, Gemeente Assen, werd geadviseerd door Brookrose Real Estate. Koper werd juridisch geadviseerd door Albers & Van Tienen Notarissen.

 

http://www.apf-international.nl/nieuws/pressrelease-8.html

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?