Vertrek directeur DELA Vastgoed Pieter Loeffen

0

Pieter Loeffen, directeur DELA Vastgoed, vertrekt per 1 oktober 2015 bij coöperatie DELA. Loeffen was vanaf 1995 eindverantwoordelijk voor het vastgoedbedrijf van de coöperatie. Het vastgoedbedrijf wordt de komende periode geleid door Frank Hendriksen die sinds 2014 al statutair directeur is bij DELA Vastgoed.

Professionalisering
DELA Vastgoed is onder de leiding van Pieter Loeffen uitgegroeid tot een organisatie met een zichtbaar profiel in de vastgoedmarkt. DELA Vastgoed is een dochter van coöperatie DELA die al sinds de begindagen belegt in vastgoed. Dat heeft geresulteerd in een sterke vastgoedportefeuille in winkels en woningen met een omvang van circa € 1,3 miljard. Deze beleggingen met een stabiel rendement en een beperkt risico zorgen er mede voor dat de coöperatie haar ruim drie miljoen leden een goed rendement kan bieden. Sinds 2008 staat DELA Vastgoed meer op afstand van de moederorganisatie.

Nieuwe fase
DELA Vastgoed is in een nieuwe levensfase terecht gekomen, waarbij samenwerking wordt gezocht met andere partijen, met het oog op de snel veranderende marktomstandigheden en verdere professionalisering. Dit leidde tot een verschil van inzicht tussen het bestuur en Pieter Loeffen, en uiteindelijk tot zijn vertrek bij DELA. Jon van Dijk, financieel bestuurder: “Pieter Loeffen heeft DELA Vastgoed een flinke stap verder gebracht en laat een mooie portefeuille achter die hij met passie heeft opgebouwd en beheerd. Dat we het over het te voeren beleid niet eens worden en afscheid van elkaar nemen, doet ons allen pijn. Het bestuur is Pieter zeer erkentelijk voor alles wat hij voor DELA tot stand heeft gebracht”. Frank Hendriksen, die sinds 2014 samen met Pieter Loeffen de tweehoofdige statutaire directie vormde, zal de vastgoedorganisatie de komende periode leiden.

 

https://www.delavastgoed.nl/nieuws/artikel/vertrek-directeur-dela-vastgoed-pieter-loeffen/

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?